ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι άδειες στο Δημόσιο

Οι άδειες στο Δημόσιο

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας σας με τίτλο «Αλλαγές στις άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου» (30/5/2020) και για την αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνεται ότι:
Το δημοσίευμα της εφημερίδας για τις εξήντα ημέρες άδεια, πέραν των ειδικών αδειών, των θερινών διακοπών, του μειωμένου ωραρίου, αλλά και των αδειών ειδικού σκοπού, στους δημοσίους υπαλλήλους, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά στο μειωμένο ωράριο και στις άδειες ειδικού σκοπού, πρόκειται για προβλέψεις εξαιρετικής φύσεως σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού και δεν έχουν πάγιο χαρακτήρα.

Αναφορικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4674/2020, επιχειρείται στοχευμένη παρέμβαση και εξορθολογισμός των χορηγούμενων διευκολύνσεων στους δημοσίους υπαλλήλους ώστε να καλύπτουν πραγματικές και τεκμηριωμένες ανάγκες.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διευκολύνσεις αυτές σχετίζονται, ως επί το πλείστον, με συγκεκριμένα, σοβαρά, θέματα υγείας είτε των υπαλλήλων είτε συγγενικών τους προσώπων δεν μπορούν, επομένως, να ασκηθούν σωρευτικά.

Στην περίπτωση που κάνουμε την σχετική αντιστοίχιση για τις ίδιες κατηγορίες αδειών, το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου με το νέο θεσμικό πλαίσιο δύναται σε ακραίες περιπτώσεις να κάνει χρήση 47 ημερών άδειας, ενώ με το παλαιότερο καθεστώς εδύνατο να κάνει χρήση 96 ημερών. 

Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα και αποσαφηνίζεται το πλαίσιο για κατηγορίες υπαλλήλων για τους οποίους δεν υπήρχαν προβλέψεις όπως οι ορισμένου χρόνου.

Γραφείο Τύπου υπουργείου Εσωτερικών