ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ολοι διαβαίνουμε έναν Ρουβίκωνα

Kύριε διευθυντά
Oταν ο Ιούλιος Καίσαρ (101-44 π.Χ.) διέσχισε το 49 π.Χ. τον ποταμό Ρουβίκωνα, μετά τη νίκη του στην Ιβηρική Χερσόνησο, είπε την περίφημη φράση: «Veni, Vidi, Vici». Μετάφραση: «Hλθον, Είδον, Ενίκησα». Ο Ρουβίκωνας ήταν το φυσικό γεωγραφικό όριο μεταξύ της πόλης της Ρώμης και των περιχώρων της. Κανένα στρατιωτικό σώμα, σύμφωνα με τους αυστηρούς ρωμαϊκούς νόμους, δεν επιτρεπόταν να διαβεί αυτό το φυσικό όριο και να εισέλθει οπλισμένο μέσα στην πόλη, εκτός από τους Πραιτωριανούς που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία της Συγκλήτου, που βρισκόταν πάντα μέσα στην πόλη.

Υπήρξε όμως μια παλιά προφητεία που έλεγε ότι ο ηγέτης που θα διαβεί τον Ρουβίκωνα θα γίνει και ο απόλυτος κυρίαρχος της Ρώμης.  Πολλοί λένε πως η ίδια προφητεία προσθέτει για τον ηγέτη αυτόν ότι θα βρει βίαιον θάνατον από τον ίδιο τον γιο του. Και έτσι έγινε. Ο Καίσαρας κατήργησε τη Σύγκλητο, έγινε απόλυτος κυρίαρχος της Ρώμης και στο τέλος σφαγιάστηκε από τον Κάσσιο και τον Βρούτο.  Για να έρθουμε στα καθ’ ημάς, όταν λέμε «πέρασε αυτός τον Ρουβίκωνα», εννοούμε ότι πέρασε μια επικίνδυνη καμπή της ζωής του ή πήρε μια κρίσιμη απόφαση ή έκανε ένα αποφασιστικό βήμα. Λέγεται επίσης γι’ αυτούς που περνούν το όριο της μέσης ηλικίας και εισέρχονται στον προθάλαμο της τρίτης ηλικίας.

Βασιλης Παλαμηδας – Βόλος