ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Για ποια ΑΕΙ ομιλεί ο κ. Γαβρόγλου;»

grammata-anagnwstwn--13

Κύριε διευθυντά
Στην έγκριτη εφημερίδα σας «Καθημερινή» της 7/1/2018 διάβασα το ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου Απόστολου Λακασά υπό τον τίτλο: «Στον αέρα η διοίκηση των ΑΕΙ» και τον υπότιτλο: «Ρυθμίσεις του νόμου Γαβρόγλου, όπως αυτή για την εκπροσώπηση φοιτητών στα όργανα, ήδη μοιάζουν ανεφάρμοστες».

Εάν διαβάσει κανείς μετά προσοχής το ρεπορτάζ για το τι θέλει να νομοθετήσει ο κ. Γαβρόγλου και την κρατούσα σήμερα αθλία κατάσταση των ΑΕΙ, θα προβληματισθεί έντονα, εάν οι νομοθετήσεις αυτές είναι προς όφελος της σπουδάζουσας νεολαίας ή για την πλήρη υποβάθμιση και διάλυσή των.

Γενικότερα, ο κ. Γαβρόγλου επιθυμεί τη θεσμική αναδιάρθρωση της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Αυτή η φιλοδοξία του είναι πολύ αμφίβολο ή μάλλον αδύνατο να υλοποιηθεί φυσικά με τον δικό του σχεδιασμό.
Φυσικά ένας υπουργός, με τόσο υψηλές φιλοδοξίες, πρώτα αρχίζει τις προσπάθειες, σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές, ώστε να επιβληθεί η έννομη τάξη στα ΑΕΙ, όπου συμβαίνουν οι πάσης φύσεως παρανομίες από διάφορους, που πολλοί είναι «εκτός» πανεπιστημίου.

Ας αρχίσουμε από τη συμμετοχή φοιτητών σε όργανα διοικήσεως των ΑΕΙ. Για την ενημέρωση του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, πολλές αποφάσεις των ΑΕΙ τελειώνουν στη σχολή ή τμήμα, χωρίς να συνεχισθεί η διαδικασία στο πρυτανικό συμβούλιο και στη Σύγκλητο. Αυτές οι αποφάσεις αφορούν τις εκλογές και προαγωγές και προσλήψεις μελών ΔΕΠ του ΑΕΙ. Ερωτώ ποιες επιστημονικές γνώσεις έχει ο φοιτητής ώστε να λάβει θέση για τους υποψηφίους και τι γραπτά στοιχεία έχει των υποψηφίων, όπως δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά του εξωτερικού, βιβλία, επιστημονικές διαλέξεις στο εσωτερικό και εξωτερικό, αναφορές άλλων έγκριτων επιστημόνων του εξωτερικού και εσωτερικού, επιστημονική διδακτική πείρα κτλ. εκτός εάν οι φοιτητές έχουν άλλα κριτήρια… Το ρεπορτάζ γράφει και άλλα πολύ αποκαλυπτικά, όπως για την έγκριση συγγραμμάτων που θα διανέμονται στους φοιτητές. Πώς ένας φοιτητής θα αξιολογήσει το σύγγραμμα ενός μέλους ΔΕΠ αν είναι κατάλληλο ή όχι για διδακτικό; Αυτό προϋποθέτει επιστημονικές γνώσεις γύρω από το περιεχόμενο του διδασκόμενου μαθήματος, καθώς και διδακτικές γνώσεις, εκτός εάν τους υποδείξουν άλλοι που έχουν οικονομικά συμφέροντα.

Γράφει το ρεπορτάζ ότι οι φοιτητές θα λαμβάνουν θέση για την κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες. Η κατανομή είναι μια αυστηρώς εσωτερική προσωπική υπόθεση των διδασκόντων, χωρίς τις παρεμβάσεις τρίτων, διότι τότε θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στη σχολή ή το τμήμα. Εξάλλου αυτό δεν απαιτεί την έγκριση του Π.Σ. ή της Συγκλήτου. Εκτός εάν τα μέλη ΔΕΠ που είναι αυστηρά στη βαθμολογία δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλα φοιτητικά ακροατήρια.

Γράφει το ρεπορτάζ: Από τη νέα χρονιά θα πρέπει να γίνουν εκλογές με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία των φοιτητών στα ΑΕΙ. Αυτό είναι από τα πλέον δύσκολα ή ακατόρθωτο. Εκτός τούτου, τα θέματα που παρουσιάζονται στα όργανα διοικήσεως των ΑΕΙ, όπως Τμήμα – Σχολή – Π.Σ. – Σύγκλητος, είναι πολλές φορές σύνθετα, πολύπλοκα, που απαιτούν και νομικές γνώσεις, πέραν των επιστημονικών.

Τέλος, ο υπουργός δεν βλέπει και ως πανεπιστημιακός την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα πανεπιστήμια και θέλει αυτού του είδους τις μεταρρυθμίσεις;

Ας θαυμάσει τη φωτογραφία της «Καθημερινής» στην πρώτη σελίδα της 9/1/2018.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομ. καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου