ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σύνταγμα, ισότης, ΑΕΠ και παροχές

Σύνταγμα, ισότης, ΑΕΠ και παροχές

Κύριε διευθυντά
Θα ήθελα με την παρούσα να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Σπ. Βλαχόπουλο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ διότι, με το άρθρο του της 30ής Δεκεμβρίου 2018, με ενάργεια και σαφήνεια κατέστησε σαφές και σε μη ειδικούς το ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, ώστε η ίση μεταχείριση να αφορά ουσιωδώς όμοιες περιπτώσεις. Επίσης εύστοχα τόνισε ότι το Σύνταγμα εγγυάται την τήρηση ορίων στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής, όπως επιβάλλουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δυστυχώς, στις παραπάνω ορθές σκέψεις δεν στηρίχθηκε η υπ’ αριθμ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και επέτρεψε τις «οριζόντιες περικοπές», δηλαδή αγνόησε την αρχή της αναλογικότητας επικαλούμενη αρχές Ρωμαίων νομοδιδασκάλων. Ετσι, δυστυχώς, βιώνουμε τον κυκεώνα των οριζοντίων επεμβάσεων στη ζωή μας.

Ας μου επιτραπεί να προσθέσω ότι στη χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιταγή του αρθρ. 4§5 του Συντάγματος, στηριγμένη και αυτή στην αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, όπως τα βάρη πρέπει να μοιράζονται ανάλογα προς τις δυνατότητες των προσώπων έτσι και οι παροχές του Δημοσίου προς όσους τις απολαμβάνουν πρέπει να είναι δίκαιες και ανάλογες προς τους διαθεσίμους πόρους. Συγκεκριμένα, ο λόγος των παραπάνω δαπανών προς το ΑΕΠ πρέπει να είναι τέτοιος που να επιτρέπει μια αξιοπρεπή διαβίωση όλων των κοινωνών του δικαίου και την προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η υγεία, η οικογένεια, η παιδεία κ.λπ. Στο ερώτημα ποιος πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα η απάντηση είναι πολύ απλή. Η πολιτική λειτουργία εν ευρυτάτη έννοια, συμπεριλαμβανομένων και όσων ειδικώς και μετακλητώς συμβουλεύουν επικεφαλής υπουργείων κ.λπ.

Δημητριος Μανιωτης, Καθηγητής Διευθυντής του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ