ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι κληρικοί, τα σενάρια για τη μισθοδοσία

grammata-anagnwstwn--15

Κύριε διευθυντά
Σχετικά με το σοβαρό θέμα που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση για τη μισθοδοσία των κληρικών, επιθυμώ να εστιάσω σε ένα πολύ σημαντικό σημείο.

Οπως δήλωσε ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στον ΣΚΑΪ, οι μητροπολίτες αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου θα κάνουν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αίτηση ταχύτατης εκδίκασης της υπόθεσης, με τους λόγους που θα αναφέρουν.

Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφισθεί από τη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 1 θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έκδοση και δημοσίευση του νόμου εντός μηνός. Οπως λέγει το ανωτέρω άρθρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στη Βουλή το νομοσχέδιο που έχει ψηφισθεί από αυτήν εκθέτοντας και τους λόγους της αναπομπής.

Ακολούθως η Βουλή θα ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 2 του Συντάγματος σε συνδυασμό με το άρθρο 76, παρ. 2 του Συντάγματος. Σε περίπτωση που οι μητροπολίτες δικαιωθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έκανε αναπομπή του νομοσχεδίου, τότε ίσως ακολουθήσει σειρά σχολιασμών από τα ΜΜΕ για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να τυγχάνει του σεβασμού και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομ. καθ. Ε.Μ. Πολυτεχνείου