ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο του Eυρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου η διαχείριση του προσφυγικού εκ μέρους της ΕΕ

Στο μικροσκόπιο του Eυρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου η διαχείριση του προσφυγικού εκ μέρους της ΕΕ

To Eυρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ξεκινήσει έλεγχο με αντικείμενο τη διαχείριση της μετανάστευσης, εκ μέρους της ΕΕ.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΕΣ αναφέρει ότι η διενέργεια ελέγχου που ξεκίνησε, αξιολογεί κατά πόσο η υποστήριξη προς την Ελλάδα και την Ιταλία πέτυχε τους στόχους της και κατά πόσο οι διαδικασίες ασύλου και επιστροφής ήταν αποτελεσματικές και ταχείες. Θα εξεταστούν τα υποστηριχθέντα έργα, θα αξιολογηθεί ο σχεδιασμός τους και θα διερευνηθεί κατά πόσον αυτά αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, το ΕΕΣ τονίζει ότι θα εξετάσει τις διαδικασίες παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν βελτιωθεί.

Σύμφωνα με το ΕΕΣ, ο έλεγχος θα καλύπτει τα μέτρα που επινόησε η ΕΕ για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, όπως τη δημιουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης μεταναστών (hotspot) και την καθιέρωση καθεστώτων μετεγκατάστασης. Σημειώνεται ότι υπάρχουν πέντε hotspot στην Ελλάδα και πέντε στην Ιταλία.

«Οι προκλήσεις που έθεσε η μετανάστευση έφεραν στο φως τις αδυναμίες, αφενός, των πολιτικών της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση και αφετέρου της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της. Οι καθιερωμένες ρυθμίσεις δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις με αποτέλεσμα έως και την προσωρινή αναστολή τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνεπώς, η διασφάλιση της εφαρμογής των σωστών μέτρων και του σωστού νομικού πλαισίου για τη διαχείριση της μετανάστευσης είναι καθοριστική», δήλωσε ο Λέο Μπρίνκατ, μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για τον έλεγχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΕΕΣ αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα πριν από το τέλος του 2019.