ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας στο πρόγραμμά μας

Κυρ. Μητσοτάκης: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας στο πρόγραμμά μας

Η πολιτική του φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας στο πρόγραμμα της ΝΔ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Δημοπκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, στο γραφείο του στη Βουλή.

Οι φαρμακοβιομήχανοι ενημέρωσαν τον κ. Μητσοτάκη για τα προβλήματα του κλάδου τους, σημειώνοντας ως πιο σημαντικά την υπερφορολόγηση, την υπερβολική αύξηση των επιστροφών (clawback), καθώς και τα αντικίνητρα για επενδύσεις, που αν υλοποιούνταν θα είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα ενίσχυαν τις εξαγωγές.

Ο πρόεδρος της ΝΔτόνισε ότι το πρόγραμμα της ΝΔ εστιάζεται στους εξής στόχους:

– Το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους ασθενείς.

– Τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

– Τον καθορισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου με βάση τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την υιοθέτηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών.

– Τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης και των επενδύσεων στον κλάδο του φαρμάκου.

– Τη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

– Έναν δίκαιο μηχανισμό επιστροφής (clawback).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ