ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσεις αξιωματικών από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Κρίσεις αξιωματικών από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Συνεχίζοντας τις ετήσιες τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς Σωμάτων στο βαθμό του υποστρατήγου, ταξιάρχου και συνταγματάρχη, καθώς επίσης και τους ταξιάρχους Όπλων.

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

-Διατηρητέους: 2 υποστρατήγους Σωμάτων, 20 ταξιάρχους Σωμάτων και 6 Ταξιάρχους Όπλων

-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους: 6 υποστρατήγους Σωμάτων, 6 ταξιάρχους Σωμάτων, 12 συνταγματάρχες Σωμάτων και 12 ταξιάρχους Όπλων και

-Προήγαγε κατ 'εκλογή στο βαθμό του υποστρατήγου Όπλων 26 ταξιάρχους Όπλων.