ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολύτιμο οξυγόνο για το σύνολο της οικονομίας

H απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μονιμοποιήσει τους 230.000 έκτακτους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, εκτός της πολύχρονης αδικίας που «θεραπεύει», αναμένεται να λειτουργήσει θετικά και για την οικονομία.

Κάνοντας χρήση του «κεϊνσιανισμού», η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει αρχικά στη σταθερή ενίσχυση του εισοδήματος των συγκεκριμένων εργαζομένων. Στη συνέχεια τούτο θα μεταφραστεί σε ζήτηση στην αγορά, δηλαδή περισσότερη κατανάλωση που σημαίνει πολύτιμο «οξυγόνο» για την οικονομία.

Εξισορρόπηση

Τούτο θα αποτελέσει αναμφίβολα ένα παράγοντα εξισορρόπησης στην καταναλωτική ζήτηση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Αυγούστου, τα έργα για τους οποίους συνέβαλαν στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.

Επιβάρυνση

Από τις μονιμοποιήσεις των 230.000 συμβασιούχων θα προκληθεί βέβαια και δημοσιονομική επιβάρυνση, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί (και πρέπει να γίνει) μέσω της καλύτερης οργάνωσης των δημοσίων οικονομικών.

Θα ήταν περίπου αφέλεια να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι οι μισθοί των εργαζομένων στο Δημόσιο που δημιουργούν και προκαλούν τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις και τα μεγάλα ελλείμματα.

Τα τελευταία είναι αποτέλεσμα της ανερμάτιστης οικονομικής πολιτικής και κυρίως των «γκρίζων ζωνών», διασπάθισης του δημοσίου χρήματος, που ποτέ ο υπουργός Οικονομίας ο κ. N. Χριστοδουλάκης και οι προκάτοχοί του, δεν επιχείρησαν να ελέγξουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Γ΄ ΚΠΣ (2000 – 2006) που ενώ βρίσκεται στο πέμπτο χρόνο ζωής του σημειώνει χαμηλές απορροφήσεις. Ξεκάθαρο είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι τα κυβερνητικά στελέχη ουδέποτε ενδιαφέρθηκαν να δημιουργήσουν σοβαρούς μηχανισμούς απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, που θα ξεφεύγουν από τη βιτρίνα και το θεαθήναι.

Αντίθετα επέλεξαν «το τερπνόν μετά του ωφελίμου» και δημιούργησαν μηχανισμούς αδύναμους και υποταγμένους, σε βραχυχρόνια συμφέροντα, τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να ελέγχει καλύτερα. Αποτέλεσμα είναι η απορρόφηση του Γ΄ ΚΠΣ να αγγίζει σήμερα μετά πέντε χρόνια δράσης το 22%…

Αγρα ψήφων

Εκτός των θετικών οικονομικών παραμέτρων που ενεργοποιεί η μονιμοποίηση των εκτάκτων, αποτελεί και συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο, η οποία κάποτε έπρεπε να γίνει. Να υπογραμμίσουμε, τέλος, ότι μέσω της μονιμοποίησης τελειώνει και η σκλαβιά των εκτάκτων, που κατά επιστημονικό τρόπο χρησιμοποίησε προς άγραν ψήφων το κατ’ όνομα σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ.