ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολυμπιάδα, πολίτης, Κυπριακό, απογραφή

Στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, πιθανώς την προσεχή Πέμπτη, ο πρωθυπουργός κ. K. Καραμανλής αναπτύσσει στη Βουλή τις προγραμματικές δηλώσεις και δίδει το στίγμα των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης. Οι πρώτες πληροφορίες, οι συνεργασίες που καθημερινά έχει, οδηγούν στην εκτίμηση ότι σε πρώτη φάση κυριαρχούν η παρακολούθηση των ολυμπιακών έργων, η μετάδοση αποτελεσματικότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να καλυφθούν ώς ένα βαθμό τα τεράστια ελλείμματα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η διαχείριση κατά το καλύτερο δυνατόν του Κυπριακού, η ομαλή διαδοχή στις τράπεζες και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και από εκεί και πέρα να προετοιμασθούν για μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις στην οικονομία, αφού προηγουμένως αποκαλυφθούν τα προβλήματα, ολοκληρωθεί η δημοσιονομική απογραφή και υπάρξει καθαρή εικόνα της έκτασης και της έντασης των προβλημάτων.

Προσωπικά ο κ. Καραμανλής, πέραν των άλλων, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή των νόμων, στην εμπέδωση κλίματος ανεξαρτησίας στη Δικαιοσύνη και στην αποκάλυψη του ρόλου της διαπλοκής των επιχειρηματικών συμφερόντων με τα MME, ώστε να ελεγχθεί κατά το δυνατόν η δράση τους. Είναι αυτό και ένα στοίχημα προσωπικό για τον κ. Καραμανλή, καθώς η διαπλοκή αποτέλεσε κεντρικό στόχο της πολιτικής του στην αντιπολίτευση.