ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμβόλαιο τιμής με τους εργαζόμενους

O κ. K. Καραμανλής είναι πρώτος πρωθυπουργός που παρίσταται σε συνέδριο της ΓΣΕΕ. Συμβολική η παρουσία του και ο λόγος του συναινετικός -μίλησε για συμβόλαιο τιμής με τους εργαζόμενους- έγινε ευμενώς δεκτός ακόμη και από συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ.