ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεγχος και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

Βασικός στόχος της κυβέρνησης θα επισημάνει ο πρωθυπουργός είναι ο «έλεγχος και η διαφάνεια παντού». O κ. Καραμανλής θα υπογραμμίσει την ανάγκη να υπάρξει συνεχής έλεγχος της αποτελεσματικότητας των δαπανών και συνεχής προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τους θεσμούς.

Ο έλεγχος αυτός θα επιτευχθεί με την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, των θεσμών και των λειτουργιών του κράτους με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας αγαθών και την εφαρμογή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, καθώς και την παροχή κινήτρων απόδοσης και την επιβράβευση των στελεχών ανάλογα με την απόδοσή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει στο θέμα της εξυπηρέτησης των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος-δυνάστης καταργείται και οι υπηρεσίες του Δημοσίου προστρέχουν για να διευκολύνουν όλους τους Ελληνες.

Οι συμβασιούχοι

Στο μείζον θέμα της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσής του, με την πλήρη προσαρμογή στην κοινοτική επιταγή για τη μονιμοποίηση όσων υπαλλήλων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου.

Στον τομέα της Υγείας, ο πρωθυπουργός θα τονίσει ότι θα προχωρήσουν τάχιστα οι σχετικές ρυθμίσεις για την ελεύθερη επιλογή γιατρού, ενώ σύντομα θα προχωρήσει και η καθιέρωση εθνικής συλλογικής σύμβασης ιδιωτών γιατρών με ασφαλιστικά ταμεία. O κ. Καραμανλής θα υπογραμμίσει ότι η αξιολόγηση της υγείας και του προσωπικού, η αξιοκρατία και η απομάκρυνση του κομματισμού αποτελούν προτεραιότητες της πολιτικής που θα ακολουθηθεί στον νευραλγικό αυτόν τομέα.

Οσον αφορά τις προμήθειες στα νοσοκομεία, θα ανακοινωθεί ότι οι θα γίνονται βάσει προγράμματος, που θα καταρτίζεται εγκαίρως και κατά τρόπο ώστε να μην καθυστερούν οι απαραίτητοι διαγωνισμοί και να αποφεύγονται προμήθειες με αναθέσεις.