ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20% – 25% οι φόροι για τις μικρομεσαίες

Με αιχμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Κυπριακό, αλλά και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών το ταχύτερο, και σε συνάρτηση πάντα με τη δημοσιονομική θέση της χώρας, όπως θα προκύψει από τη διενεργούμενη απογραφή, ο πρωθυπουργός κ. K. Καραμανλής θα παρουσιάσει αύριο το πρωί στο Κοινοβούλιο τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης. Πέραν των κρισίμων εθνικών θεμάτων, ο πρωθυπουργός δίδει μέγα βάρος στην αναγέννηση της οικονομίας μέσω της ταχείας μείωσης των φορολογικών συντελεστών μεταξύ 20% και 25% για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, της μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ για τα γεωργικά μηχανήματα από 18% σε 8% και της κατάρτισης νέου αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής θα αναγγείλει τη φορολογική μεταρρύθμιση, στοιχεία της οποίας θα εφαρμοσθούν από το τρέχον έτος και ακόμη θα περιγράψει την εφαρμογή ενός νέου πιο αντικειμενικού συστήματος φορολογικών ελέγχων, που θα απαλλάσσει το πλήθος των επιτηδευματιών από τη λαίλαπα του ΣΔΟΕ.