ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράταση έως Απρίλιο για ΚΑΠ

Τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (KOA) των Μεσογειακών Προϊόντων (λάδι, καπνό, βαμβάκι) κατάφερε να εξασφαλίσει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. O υπουργός κ. Σάβ. Τσιτουρίδης στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως τις 19 Απριλίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών του έκτακτου Συμβουλίου Υπουργών, θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με τους ομολόγους του προκειμένου να κάνει σαφείς τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα στις 15 Απριλίου, θα μεταβεί εκ νέου στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθεί με τον αρμόδιο επίτροπο Φρανς Φίσλερ. Ωστόσο όπως έγινε φανερό καμιά πλευρά δεν είναι διατεθειμένη προς το παρόν να αποκαλύψει πλήρως τις προθέσεις της.

Οπως δήλωσε ο υπουργός, στόχος είναι «η βελτίωση των προτάσεων της Επιτροπής για τα τρία προϊόντα». Προσέθεσε όμως ότι πρόκειται για «προτάσεις, που είναι ήδη ώριμες και για τις οποίες δεν υπήρξε ώς σήμερα αντίλογος από ελληνικής πλευράς, όπως εμείς θα θέλαμε». Διευκρίνισε ότι πρέπει να τηρηθούν οι ίδιοι όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις για τη χώρα μας και τους Ελληνες παραγωγούς (δημοσιονομική ουδετερότητα – έναρξη ισχύος των νέων KOA), όπως και στα προϊόντα εκείνα τα οποία αφορούσε η Αναθεώρηση της ΚΑΠ του προηγούμενου Ιουνίου. Παρά την επιμονή στελεχών της προηγούμενης κυβέρνησης να δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι για την Ελληνική Γεωργία έως το 2013, οι προτάσεις της Επιτροπής επιφυλάσσουν μείωση πόρων και σαφώς δυσμενέστερη μεταχείρηση στα μεσογειακά προϊόντα.

Ο κ. Τσιτουρίδης κατέστησε σαφές ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν το λάδι, το βαμβάκι και τον καπνό αποκλίνουν σε αρκετά σημεία από τις αρχές και τους στόχους που διέπουν την πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που αφορούσε τα προϊόντα που παράγονται στις Βόρειες Χώρες. Συγκεκριμένα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τους τρεις τομείς είναι μειωμένα κατά 113 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα δεν δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν το ποσοστό αποσύνδεσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή, για το λάδι και το βαμβάκι, ενώ ιδιαίτερα στον καπνό προτείνεται η πλήρης αποσύνδεση, σε αντίθεση με όσα αποφασίστηκαν για τους τομείς που ήδη έχουν αναθεωρηθεί.

Τα Μεσογειακά προϊόντα

Οσον αφορά την έναρξη ισχύος των νέων καθεστώτων προβλέπεται μόνο για τα μεσογειακά προϊόντα η άμεση εφαρμογή τους ενώ για τα προϊόντα των Βορείων χωρών ορίζεται υποχρεωτική εφαρμογή από το 2007. Ειδικότερα για το βαμβάκι, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε ποσοστό 11% ενώ παράλληλα επιβάλλει τη σύσταση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, που θα καλύπτει περιοχή 200.000 στρεμμάτων κάτι που στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Τέλος, σαφή κατάρριψη του ισχυρισμού πρώην κυβερνητικών στελεχών ότι έχουν διασφαλιστεί οι πόροι ώς το 2013, αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής να κατατεθούν νέες «νομοθετικές προτάσεις» το 2009 μόνο για τα Μεσογειακά, γεγονός που φανερώνει την πρόθεση μιας εκ νέου αναθεώρησης.