ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει το 2014 με τον νέο φόρο

Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίσματα, στα εντός σχεδίου οικόπεδα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης. Ο συμπληρωματικός φόρος θα επιβληθεί στους έχοντες ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Ειδικότερα, πώς θα φορολογηθούν το 2014 τα ακίνητα κατά κατηγορία:

Αστικά ακίνητα (κατοικίες)

– Οι συντελεστές ανέρχονται σε 12 και ξεκινούν από 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης έως 500 ευρώ το τ.μ. και φθάνουν τα 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα με τιμή ζώνης άνω των 5.000 ευρώ το τ.μ.

– Ο φόρος στις κατοικίες θα είναι μειωμένος κατά 16% μεσοσταθμικά σε σχέση με το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων που πληρώνεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

– Ο φόρος προκύπτει από τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, του βασικού συντελεστή, του συντελεστή παλαιότητας και του συντελεστή ορόφου.

– Τα κτίρια ειδικής χρήσης θα έχουν μειωμένους συντελεστές κατά 50%, πλην των αγροτικών που έχουν μηδενικό συντελεστή. Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα υπολογίζονται στο 10% του κανονικού συντελεστή.

Οικόπεδα

– Για τα οικόπεδα εντός σχεδίου προβλέπονται στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών 25 συντελεστές ανάλογα με τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου.

– Οι συντελεστές ξεκινούν από 3 ευρώ το στρέμμα και φθάνουν τα 9.000 ευρώ ανά στρέμμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο φόρος θα είναι χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση (μεσοσταθμικά 83%). Βέβαια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μεγάλης αξίας θα πληρώσουν και τον συμπληρωματικό φόρο, με αποτέλεσμα να πρόκειται για μία λογιστική μείωση και όχι πραγματική.

Αγροτεμάχια

Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο φόρος προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 1 ευρώ ανά στρέμμα, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:

– Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει η έκταση.

– Αναλόγως της χρήσης του αγροτεμαχίου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ). Συγκεκριμένα για δασικά συντελεστής 0,1, βοσκοτόπους 0,5, καλλιέργειες κάθε είδους 2, λατομεία 5, εκθέσεις 8.

– Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του αγροτεμαχίου εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας, ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 τ.μ., ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Συμπληρωματικός Φόρος (πρώην ΦΑΠ)

– Ο συμπληρωματικός φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των αστικών ακινήτων (κατοικιών και εντός σχεδίου οικοπέδων).

– Το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 200.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Ο πρώτος συντελεστής ανέρχεται σε 0,1 για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 300.001 – 400.000 ευρώ. Τα 300.000 ευρώ είναι αφορολόγητα, οπότε θα φορολογηθούν τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ με συντελεστή 0,1.

– Ο ανώτατος συντελεστής ανέρχεται στο 1% για ακίνητα περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ. Οι συντελεστές των νομικών προσώπων μειώνονται κατά 50%.