ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χ. Αθανασίου: Προστασία από παρακολουθήσεις και “δεύτερη ευκαιρία” σε έντιμους επιχειρηματίες

athanasiou600--2

«Δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα είναι ανελαστικές κοινές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που δεν επιδέχονται καμία υποχώρηση», τόνισε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου.  Ο κ. Αθανασίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέλυσε τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης σε δύο Επιτροπές, την JURI (Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων) και την LIBE (Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων). 

 Μιλώντας ενώπιον της LIBE, ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Προεδρία θα κινηθεί προς τη συνέχιση των εργασιών για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (περίοδος μετά το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης) με στόχο την επεξεργασία ενός λιτού και συνοπτικού κειμένου στρατηγικών κατευθύνσεων. Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης καθόρισε την ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τα έτη 2010-2014. Τώρα είναι η στιγμή να συζητηθεί η μελλοντική ανάπτυξη του χώρου ΔΕΥ, εν όψει και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2014, οπότε και θα καθοριστούν οι στρατηγικοί προσανατολισμοί στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. «Η χώρα μας κατανοεί τη σημασία του εγχειρήματος τόσο για τα ευρωπαϊκά, όσο και για τα ελληνικά συμφέροντα. Ο τομέας ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης πρέπει να είναι ο τομέας όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι εγγυημένα», ανέφερε ο κ. Αθανασίου.

 Σε σχέση με την νομοθετική πρόταση για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου για τα προσωπικά δεδομένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε: «Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου, μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου, αντικαθιστώντας το σημερινό καθεστώς των νομοθετικών ρυθμίσεων στην Ευρώπη με μία ενιαία δέσμη κανόνων και για τις 28 χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, επιτρέπουν την αύξηση του αριθμού των ατόμων που συναλλάσσονται μέσω του διαδικτύου και διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο για τις διαβιβάσεις δεδομένων». Ο κ. Αθανασίου συνεχάρη την Επιτροπή για την πρόσφατη έρευνα της για τις δραστηριότητες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) και ξεκαθάρισε ότι η ελληνική Προεδρία σκοπεύει να επεξεργαστεί όλα τα κεφάλαια του σχεδίου Κανονισμού. Την πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης την χαρακτήρισε «βήμα προόδου στη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών». «Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και τις δημόσιες υπηρεσίες, χάνονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κ. Αθανασίου.

Στην Επιτροπή JURI ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τα πάνω από είκοσι νομοθετικά εργαλεία που θεσπίσθηκαν μόνον την τελευταία δεκαετία και διευκολύνουν τα μέγιστα την πρόσβαση των πολιτών στα δικαστήρια και αρχές οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Είναι γνωστό σε όλους ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές. Στη διαδικασία αυτή τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης καλούνται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά συστήματα», υπογράμμισε ο κ. Αθανασίου.

Σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η νομοθετική πρόταση αυτή θα δώσει στους πιστωτές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την έκδοση διαταγών διατήρησης τραπεζικού λογαριασμού υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους και των καθυστερήσεων στην περίπτωση των διασυνοριακών οφειλών, ενώ θα δώσει στους πιστωτές μεγαλύτερη βεβαιότητα για ανάκτηση των οφειλομένων.

Αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1346/2000 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας, ο κ. Αθανασίου δήλωσε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημαντική πρόοδο των εργασιών.

«Η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της πρότασης Κανονισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και την παροχή μίας 'δεύτερης ευκαιρίας' στους έντιμους επιχειρηματίες», επεσήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης.