ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επιστολή της τρόικας προς τον υπουργό Ανάπτυξης

Το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλαν χθες οι δανειστές στον υπουργό Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκη έχει ως εξής:

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι με τα τελευταία δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την αντίσταση της εφαρμογής των συστάσεων της εργαλειοθήκης από τον ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό. Οπως γνωρίζετε και από τις συζητήσεις μας στην Αθήνα, έχουμε από την αρχή υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ. Πιστεύουμε ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, που αναπτύχθηκαν μέσα από προσεκτική εργασία ύστερα από στενή συνεργασία μεταξύ του ΟΟΣΑ, της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και τα υπουργεία, είναι κεντρικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους. Συμμεριζόμαστε την άποψη του ΟΟΣΑ ότι οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς των οικοδομικών υλικών, επεξεργασίας τροφίμων, στο λιανικό εμπόριο και στον τουρισμό θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το όφελος για τους καταναλωτές θα είναι περίπου 5,2 δισ. ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι μόνο ένα μέρος των συστάσεων θα μπορούσε να εκτιμηθεί, τα συνολικά οφέλη για την ελληνική οικονομία είναι πιθανό να είναι ακόμη μεγαλύτερα. Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να υιοθετήσετε τις συστάσεις όσο το δυνατόν περισσότερο με πολύ λίγες και καλά αιτιολογημένες εξαιρέσεις.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, υπάρχει επίσης και ένα ευρύτερο ζήτημα για το επίπεδο φιλοδοξίας σας όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ θα στείλει ένα σημαντικό μήνυμα για την προθυμία και την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συνεχίσει με επιτυχία κρίσιμες για την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Με δεδομένη τη σημασία αυτής της εμβληματικής μεταρρύθμισης, δεν μπορούμε να δούμε πώς η τρέχουσα αξιολόγηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς μια πολύ πειστική εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ και θέλαμε να φέρουμε αυτό το θέμα στην προσοχή σας».