ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Μητσοτάκης: «Επιλογή προϊσταμένων με διαφάνεια»

Κ. Μητσοτάκης: «Επιλογή προϊσταμένων με διαφάνεια»

Από τον προσεχή Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ηδη από χθες το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και στόχος είναι μετά την κατάθεσή του στη Βουλή να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του προκειμένου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ανάδειξη των επικεφαλής της Δημόσιας Διοίκησης, ήτοι 1.848 προϊσταμένων, 81 γενικών διευθυντών, 383 διευθυντών και 1.384 τμηματαρχών.

«Με το νέο σύστημα στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους για κάθε μία από τις θέσεις αυτές. Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα μπορεί να αναδεικνύει με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα τα πιο άξια και ικανά στελέχη της δημόσιας διοίκησης», δήλωσε ο κ. Κ. Μητσοτάκης.

Κατάργηση κριτηρίων

Βάσει του νέου συστήματος καταργούνται κριτήρια όπως η επετηρίδα και η μοριοδότηση, ενώ κομβικό για την επιλογή «εργαλείο» αναδεικνύεται η συνέντευξη. Πλέον θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα δυναμικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων, δηλαδή στις ικανότητες, τις δεξιότητες και το ταλέντο, ενώ μειώνεται η «αξία» των τυπικών προσόντων, που θα εξετάζονται μόνο κατά το πρώτο στάδιο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα βασικά στοιχεία που περιγράφονται στην προκήρυξη της θέσης. Για κάθε θέση θα διενεργείται ξεχωριστή προκήρυξη ανάλογα με τις απαιτήσεις της, ενώ αντίστοιχα θα μεταβάλλεται το αντικείμενο των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης.

Μια άλλη καινοτομία του νέου συστήματος επιλογής θα είναι ο καταλυτικός ρόλος που θα έχει το ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ανάλογα με τη θέση θα κυμαίνεται το ποσοστό της βαθμολογίας που θα προκύπτει από τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Για τις θέσεις των γενικών διευθυντών η βαθμολογία θα προκύπτει κατά 30% από τις γραπτές εξετάσεις και κατά 70% από τη συνέντευξη, για τους διευθυντές η αναλογία θα είναι αντίστοιχα 40%-60%, ενώ για τους τμηματάρχες θα είναι 50%-50%.