ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οκτάμηνη παράταση για διοικητικούς ΕΚΠΑ, ΕΜΠ

Οκτάμηνη παράταση για διοικητικούς ΕΚΠΑ, ΕΜΠ

Οκτάμηνη παράταση «ζωής» στις θέσεις τους παίρνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ, οι οποίοι ετέθησαν σε διαθεσιμότητα με βάση μοριοδότηση. Στον αντίποδα, για τους συνολικά 83 διαθέσιμους διοικητικούς υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ-πρώην ΑΣΟΕΕ) και του Παν. Ιωαννίνων και για εκείνους των οποίων η θέση καταργήθηκε από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου και μένουν μετέωροι, υπό απόλυση.

Ειδικότερα, εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου διευκρίνισε τα ζητήματα που αφορούν τη διαθεσιμότητα στα οκτώ πανεπιστήμια. Η εγκύκλιος κρίθηκε απαραίτητη καθώς η διαδικασία ξεκίνησε για τα οκτώ πανεπιστήμια με την κοινή υπουργική απόφαση στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, όμως λόγω των τροποποιήσεων που έγιναν στην υπουργική απόφαση, ο χρόνος έναρξης του οκταμήνου της διαθεσιμότητας άλλαξε σε διάφορα πανεπιστήμια (π.χ. Αθηνών, ΕΜΠ). Πιο συγκεκριμένα:

• Από οκτώ πανεπιστήμια (Αθηνών, ΕΜΠ, ΟΠΑ, Ιωαννίνων, ΑΠΘ, Πατρών, Θεσσαλίας, Κρήτης) θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 1.158 διοικητικοί υπάλληλοι.

• Για τις θέσεις και στα 8 ΑΕΙ οι οποίες ανήκουν σε κλάδο που καταργήθηκε με την υπουργική απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 (π.χ. θέσεις φυλάκων), το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου.

• Στις 24 Μαΐου λήγει, επίσης, το οκτάμηνο και για τις 35 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα από το ΟΠΑ και για τις 48 θέσεις από το Παν. Ιωαννίνων. Και αυτό, διότι η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 11/4/2014 άλλαξε τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων στα υπόλοιπα έξι ΑΕΙ, αλλά όχι στα δύο παραπάνω. Ετσι, για τα δύο αυτά ΑΕΙ ισχύει η υπουργική απόφαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2013.

• Για τους διαθέσιμους διοικητικούς υπαλλήλους των Πανεπιστημίων Πατρών, ΑΠΘ, Θεσσαλίας, Κρήτης, ο χρόνος έναρξης του οκταμήνου της διαθεσιμότητας ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του υπουργού Παιδείας.

• Για τους υπαλλήλους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ (399 και 343 διαθέσιμοι υπάλληλοι αντίστοιχα από κάθε ίδρυμα), ο χρόνος της διαθεσιμότητας ξεκινά από την έκδοση της τελευταίας διαπιστωτικής πράξης στις 8 Μαΐου 2014.

Ετσι, μέσα στο οκτάμηνο τα δύο ΑΕΙ θα μπορέσουν να καταρτίσουν τον Οργανισμό τους, στον οποίο θα παρουσιάζονται οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που έχει ανάγκη κάθε ίδρυμα και τις οποίες θα καλύψουν ορισμένοι από τους διοικητικούς υπαλλήλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.