ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο σπίτι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (βίντεο)

Στο σπίτι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (βίντεο)

Σε ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων περιγράφεται η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου.