ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σε παρακμή το κράτος δικαίου»

«Σε παρακμή το κράτος δικαίου»

Την «πολυνομία και την κακονομία» ανέδειξε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ως μείζονα προβλήματα του κράτους δικαίου, το οποίο επισήμανε ότι βρίσκεται «σε φάση παρακμής» τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. «Ούτε ο διοικούμενος μπορεί να ξέρει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος ούτε και τα ίδια τα κρατικά όργανα προλαβαίνουν να ενημερωθούν επαρκώς ως προς τη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να παρανομούν συχνά εν αγνοία τους», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν λειτουργούν αποτελεσματικά ούτε ο διοικητικός αυτοέλεγχος, ούτε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ούτε ακόμη και ο δικαστικός έλεγχος, που είναι ο σπουδαιότερος κυρωτικός μηχανισμός του κράτους δικαίου».

Τα προβλήματα αναδείχθηκαν από τον κ. Παυλόπουλο στη διάρκεια εκδήλωσης του Σώματος Ομότιμων Καθηγητών του ΕΚΠA, με θέμα τη «Συνεισφορά της νομικής επιστήμης στην κοινωνία». Ο κ. Παυλόπουλος ανέδειξε επίσης τον «νεοφιλελευθερισμό» ως «μία ακόμη αιτία της παρακμιακής πορείας του κράτους δικαίου», καθώς, όπως τόνισε, «η νεοφιλελεύθερης αντίληψης “απορρύθμιση” οφείλεται στην “απέχθεια” του νεοφιλελευθερισμού προς την κρατική δράση». Εφερε, μάλιστα, ως παράδειγμα τους «ιδιωτικούς ελεγκτικούς οργανισμούς για τις τράπεζες και, γενικότερα, τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που ελέγχουν, αμέσως ή εμμέσως, ακόμη και φορολογικές υποθέσεις πολιτών», επισημαίνοντας ότι «συναντάμε συχνά κανόνες δικαίου που δεν προέρχονται από δημοκρατικώς εκλεγμένα όργανα (π.χ., διεθνή λογιστικά πρότυπα), αλλά και όργανα εκτός του κρατικού κορμού, και μάλιστα όργανα των “αγορών”, που “σφετερίζονται” κρατικές αρμοδιότητες».