ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζουν νόμο και μετά ανησυχούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ψηφίζουν νόμο και μετά ανησυχούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Κενά τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζουν «παράδοξα» ανακαλύπτουν με καθυστέρηση σε νόμο που εκείνοι ψήφισαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και βάσει αυτών, ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση.

Το θέμα αφορά, όπως προκύπτει από τον τίτλο ερώτησης που κατέθεσαν σε τρεις υπουργούς (Εθνικής Αμυνας, Επικρατείας και Εσωτερικών) οι βουλευτές της πλειοψηφίας Δ.Σεβαστάκης, Α. Μιχαηλίδης και Γ. Πάλλης, την «ενίσχυση των οικονομιών των νησιών που πλήττονται από την προσφυγική κρίση μέσα από συγκεκριμένες δράσεις». Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν κατ’ αρχήν ότι «η προσφυγική κρίση δημιουργεί πολύπλευρες πιέσεις» πέραν όλων των άλλων «και στις παραγωγικές διαδικασίες» σε νησιά του Αιγαίου. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, παραδέχονται ότι «εμφανίζεται σημαντικότατη μείωση του τουριστικού ρεύματος, που εκφράζεται με τη συντριπτική μείωση των προκρατήσεων». Τούτων δοθέντων, υπογραμμίζουν αναφερόμενοι σε πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο: «Σύμφωνα με τη σύναψη σύμβασης (βάσει και του νόμου Ν.4368/2016, άρθρο 96), στις εταιρείες που προκρίθηκαν για την παροχή σίτισης στα χοτ-σποτ στη Σάμο, τη Λέσβο και τη Χίο, παραδόξως λείπει η συμμετοχή τοπικών μονάδων τροφοδοσίας και σίτισης». Κατόπιν αυτού, καλούν τους ερωτώμενους υπουργούς να αναπροσαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής για την τροφοδοσία, ώστε να συμπεριλαμβάνονται στους διαγωνισμούς και να επιλέγονται οι τοπικοί προμηθευτές, και να μεριμνήσουν ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των νησιών.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 96 του νόμου 4368 που ψήφισαν στις 20 Φεβρουαρίου και το οποίο επικαλούνται τώρα στην ερώτησή τους οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπει μεταξύ άλλων: «Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά τη διαμονή, τη σίτιση των προσφύγων και των μεταναστών. Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων δύναται για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας».