ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τουλάχιστον διετή φυλάκιση απειλούνται οι φοροφυγάδες

21s10oik

Σε ισχύ θέτει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), Γ. Πιτσιλής, τις αυστηρές ποινές που ψηφίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο για όσους εντοπίζονται να έχουν φοροδιαφύγει.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΓΓΔΕ, το νέο ποινολόγιο προβλέπει ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών σε περιπτώσεις που οι φόροι που απεκρύβησαν ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ για άμεσους φόρους και 50.000 ευρώ για έμμεσους φόρους. Επίσης, οι ποινές φυλάκισης αυξάνονται (κάθειρξη) για όσους εντοπιστούν να έχουν συντελέσει φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ.

Παράλληλα με τα βαριά πρόστιμα και τις ποινές, το Δημόσιο θα διεκδικεί και αποζημίωση ηθικής βλάβης από όσους έχουν φοροδιαφύγει. Στις περιπτώσεις που τα εγκλήματα τιμωρούνται ως πλημμελήματα και κρίνονται σοβαρά, επιβάλλεται η προβολή αξιώσεων του Δημοσίου από τον φορολογούμενο. Ετσι, το Δημόσιο θα ζητεί από το δικαστήριο να επιδικάζεται σε βάρος του φορολογουμένου ένα εύλογο ποσό ως αποζημίωση ηθικής βλάβης υπέρ του Δημοσίου, η οποία θα ξεκινάει από το 1/10 του ποσού της φοροδιαφυγής. Είναι σαφές ότι το οικονομικό επιτελείο θέλει να εντείνει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος:

1. Εγκλημα φοροδιαφυγής στον φόρο εισοδήματος, στον ΕΝΦΙΑ ή στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ) διαπράττει όποιος με πρόθεση αποκρύπτει από την εφορία φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη. Τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

2. Εγκλημα φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, στον φόρο κύκλου εργασιών, στον φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές διαπράττει όποιος με πρόθεση δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς τις παραπάνω υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, για φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ επιβάλλεται:

• ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τις 50.000 και

• ποινή κάθειρξης, εφόσον το ποσό του φόρου υπερβαίνει τις 100.000.

3. Τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στον φόρο κύκλου εργασιών, στον φόρο ασφαλίστρων και στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές, τιμωρούνται, ανά είδος φόρου, ως εξής:

• με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, εφόσον το προς απόδοση ποσό υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ και

• με ποινή κάθειρξης εφόσον ξεπερνά τις 150.000.

4. Eγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου. Τα ως άνω εγκλήματα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

5. Εγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. Οι ποινές είναι τουλάχιστον 1 έτος, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και κάθειρξη 10 ετών για ποσό άνω των 200.000 ευρώ.

Πέραν αυτών, με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για το πώς προσδιορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται αυτουργοί των εγκλημάτων φοροδιαφυγής στα νομικά πρόσωπα. Οπως αναφέρεται δε, με τις ισχύουσες διατάξεις θεμελιώνεται η ποινική ευθύνη του άμεσου συνεργού για τον εν γνώσει υπογράφοντα ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος ή για όποιον με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση συνδρομή στην τέλεση των εγκλημάτων φοροδιαφυγής.