ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδια για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας

Νομοσχέδια για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας

Με δύο νομοσχέδια για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και τη δημιουργία υπηρεσίας πίστωσης και πλούτου η κυβέρνηση επιδιώκει να απαλύνει το πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρήσεων και τα βάρη των τραπεζών που εμποδίζουν τη χορήγηση ρευστότητας σε υγιείς επιχειρήσεις, επεσήμανε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου μιλώντας σήμερα στην τελετή υπογραφής για τη δημιουργία του Ταμείου Συνεπενδύσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε οτι η διασφάλιση χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την άρση επενδυτικών αντικινήτρων και την τήρηση του προγράμματος σταθεροποίησης είναι οι τρεις προυποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων.

Για το ζήτημα της ρευστότητας, τόνισε ο υπουργός, η κυβέρνηση επιστρατεύει κάθε παλιό και νέο χρηματοδοτικό εργαλείο στα οποία περιλαμβάνονται το ΕΣΠΑ, οι χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης και την Ευρωπαικη Τράπεζα Επενδύσεων που έχει επενδύσει 5,8 δις, ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα , το σχέδιο Γιούνκερ και τον νέο επενδυτικό νόμο που στοχεύει σε επενδύσεις υψους 11 δις. Ευρώ ως το 2023, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund) ο υπουργός τόνισε οτι με την ενεργοποίησή του επιδιώκονται τέσσερις στόχοι: η προαγωγή της καινοτομίας , η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, η αναστροφή της διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό και ο μετασχηματισμός της βιομηχανικής βάσης με τη χρηματοδότηση ιδεών που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να χρηματοδοτηθούν.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι ο στόχος για απορρόφηση 7% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ως το τέλος του 2016 θα υπερκαλυφθεί και προβλέπεται να φθάσουμε σε απορρόφηση 10%. Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ ως προς την ενεργόποιηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς έχουν ενεργοποιηθεί προγράμματα που αντιστοιχούν σε κοινοτική συμμετοχή ύψους 9 δις ευρώ. Τόνισε ακόμη ότι στο πλαίσιο της προκήρυξης των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων του επενδυτικού νομου θα κατατεθούν 800 επενδυτικά σχεδια προυπολογισμού 500 εκατ. Ευρώ. Ανήγγειλε, εξάλλου, ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθεί το νέο ταμείο μικροπιστώσεων και το ταμείο υποδομών.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Κώστας Φωτάκης χαρακτήρισε τη σημερινή συμφωνία ως ορόσημο για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Σημείωσε ακόμη ότι σε συνθήκες κρίσης η Πολιτεία ακολουθεί τρεις άξονες πολιτικής: λειτουργεί ως πάροχος ευκαιριών και δημιουργεί ελκυστικό περιβάλλον, είναι πρωταγωνιστής δράσεων που δεν μπορει να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας λόγω μεγάλου επενδυτικού ρίσκου και εμπνέει με την ανάληψη εμβληματικών πρωτοβουλιών με μεγάλη προστιθέμενη οικονομική και κοινωνική αξία.

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων για τη σύσταση του οποίου υπεγράφη σήμερα η συμφωνία, θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις συμμετέχοντας στα κεφάλαιά τους και όχι μέσω παροχής δανείων. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα επιλέγονται μετά από διαγωνισμό.

Το Ταμείο θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς: α) στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, β) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια και γ) στον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης. Σε κλαδικό επίπεδο, θα απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τον τουρισμό, την ενέργεια, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, την υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, τη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, τα υλικά και τις κατασκευές.

Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνεπενδυθούν πόροι από το "Σχέδιο Γιουνκερ» ενώ ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ και τη θυγατρική του, το ΤΑΝΕΟ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμοδίων παραγόντων με τη χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτών συνεπενδυτών, τα συνολικά κεφάλαια του νέου Ταμείου αναμένεται να ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ.