ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλεισε και τυπικά η νομική πλευρά για τις ταυτότητες

Δημοσιεύθηκε χθες κατά το τυπικό η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκε ότι η συνταγματική αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας επιβάλλει τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αν και δημοσιεύθηκε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή της, είχε γίνει γνωστή πριν από 1,5 μήνα, όταν οι ανώτατοι δικαστές με συντριπτική πλειοψηφία 21 έναντι 8 ψήφων είχαν αποφανθεί υπέρ της μη αναγραφής του θρησκεύματος στις νέες ταυτότητες, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως αντισυνταγματική ακόμη και την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος.

Αντίθετα, τα μέλη της Ολομέλειας του ΣτΕ είχαν ταχθεί υπέρ της υποχρεωτικής αναγραφής της ιθαγένειας στις ταυτότητες, με το σκεπτικό ότι κοινοτική οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση των πολιτών επιβάλλει την καταγραφή της ιθαγένειας στα δελτία ταυτότητας καθώς αυτά αποτελούν ταξιωδιτικά έγγραφα.

Το βασικό επιχείρημα της πλειοψηφίας των δικαστών του ΣτΕ υπέρ της μη αναγραφής του θρησκεύματος ήταν ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, με την οποία προστατεύεται προεχόντως το ενδιάθετο φρόνημα του ατόμου αναφορικά με το θείο από κάθε κρατική παρέμβαση, περιλαμβάνει το δικαίωμα του ατόμου να μην αποκαλύπτει το θρήσκευμα που ακολουθεί ή τις θρησκευτικές εν γένει πεποιθήσεις του». Και στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται: «Κανένας δεν μπορεί να εξαναγκαστεί με οποιονδήποτε τρόπο να αποκαλύψει είτε αμέσως είτε εμμέσως το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, υποχρεούμενος σε πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες θα τεκμαίρεται η ύπαρξη ή η ανυπαρξία τους».

Ολοι άδικο;