ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ειδική γραμματεία με ασαφείς αρμοδιότητες

dimosio7--2

Νέα ειδική γραμματεία με αντικείμενο την «υποστήριξη δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης», μεταξύ άλλων μέσω ενός νεοσύστατου «παρατηρητηρίου δημόσιας διοίκησης», συστήνεται από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το νέο νομοσχέδιο για «την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, την ενίσχυση και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης». Η νέα δομή θα υπάγεται απευθείας στην υπουργό. Η διαβούλευση διήρκεσε πέντε ημέρες, και το νομοσχέδιο αναμένεται προσεχώς να κατατεθεί στη Βουλή.

Ισως η μοναδική αξιοσημείωτη παρέμβαση στη διαβούλευση, που δεν προσείλκυσε ιδιαίτερη συμμετοχή, έγινε από τον Διονύση Ρηγόπουλο, τέως επιθεωρητή-ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης (2009-2018). Ο κ. Ρηγόπουλος έχει επιδοθεί σε έναν μοναχικό αγώνα για τη δημιουργία πλήρους ψηφιακού οργανογράμματος του Δημοσίου, που δεν θα επιτρέπει καμία μετακίνηση χωρίς την ηλεκτρονική καταγραφή της.

Γράφοντας στο OpenGov για τη σύσταση νέας ειδικής γραμματείας, ο κ. Ρηγόπουλος σημειώνει ότι «περιλαμβάνει δέκα οργανικές μονάδες, χωρίς εμφανή στο νομοσχέδιο στελέχωση και, συνεπώς, με άγνωστο λειτουργικό κόστος» και προσθέτει με νόημα: «Σημειωτέον ότι ένας από τους στόχους της διοικητικής μεταρρύθμισης είναι η απλοποίηση των δομών και η εξάλειψη των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων».

O τίτλος της ειδικής γραμματείας προκαλεί «εύλογη ανησυχία», σύμφωνα με τον κ. Ρηγόπουλο. «Πώς είναι δυνατόν να διεξάγονται επί τόσα χρόνια μεταρρυθμίσεις, και μάλιστα με διεθνείς συνεννοήσεις και εποπτεία, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί η απαραίτητη “υποστήριξη δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης” και το αναγκαίο “παρατηρητήριο” που θα διαπιστώνει ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με τους αντίστοιχους σχεδιασμούς και χρονοδιαγράμματα;» διερωτάται.

Η νέα δομή θα αναλάβει την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας, τον συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης, την παραγωγή γνώσης και την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης με σκοπό την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. «Δεν είναι όμως όλα τα ανωτέρω στην καρδιά της αποστολής του ίδιου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως περιγράφεται στον οργανισμό του;» σημειώνεται στο σχόλιο του κ. Ρηγόπουλου.

Και ο ίδιος συνεχίζει: «Η υπό σύσταση ειδική γραμματεία φαίνεται να έχει σημαντικές επικαλύψεις με υφιστάμενες μονάδες του υπουργείου, με αντίστοιχες αρμοδιότητες (π.χ. διευθύνσεις και τμήματα των γενικών διευθύνσεων Δημοσίων Οργανώσεων και Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα). […] Εάν οι υπάρχουσες αυτές δομές κρίθηκαν ανεπαρκείς, θα έπρεπε να υπάρχει σχετική ενδελεχής αξιολόγηση, από την οποία θα προέκυπτε συγκεκριμένα η ανεπάρκεια της οργάνωσης και λειτουργίας του υπουργείου στο συγκεκριμένο κομμάτι που υποτίθεται ότι έρχεται να καλύψει η νέα δομή. Εάν η τρέχουσα πραγματικότητα του υπουργείου δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι η υπό σύσταση ειδική γραμματεία θα λειτουργήσει. Αντιθέτως, είναι απολύτως εγγυημένο ότι θα δημιουργήσει οικονομική επιβάρυνση αλλά και ότι θα περιπλέξει περαιτέρω την άσκηση πολιτικής του υπουργείου, λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων».

«Αραγε τώρα, χωρίς τη χρονική πίεση της διαβούλευσης και με το θέμα να γίνεται ευρύτερα γνωστό, ποιοι από τους επιφανείς που έχουν τη δύναμη να παρέμβουν στο θέμα αυτό θα ενδιαφερθούν να το κάνουν;» αναρωτιέται μιλώντας στην «Κ» ο κ. Ρηγόπουλος. «Και πόσοι από εμάς τους πολίτες θα αντιδρούμε όποτε δημιουργούνται νέες αιτίες υπερφορολόγησής μας;».