ΚΟΙΝΩΝΙΑ

100 χρόνια: Αλλαγή σελίδας – «Η Καθημερινή» στον Αριστείδη Αλαφούζο

100 χρόνια: Αλλαγή σελίδας – «Η Καθημερινή» στον Αριστείδη Αλαφούζο

Η «Καθημερινή» ανήκει πρωτίστως στην ιστορία της και «Καθημερινή» είναι τα στελέχη της, οι συντάκτες της, οι συνεργάτες της, οι άνθρωποι που κάθε μέρα τη ζουν και τη φτιάχνουν, δεμένη με τη μακρά δημοσιογραφική της παράδοση. «Καθημερινή» είναι οι αναγνώστες της. Η Σύνταξη της «Καθημερινής», όλοι μαζί, Διεύθυνση, στελέχη, συντάκτες, έχουν σαφώς από καιρό διαχωρίσει τη θέση τους από τη «Γραμμή Α.Ε.». Οπως είναι γνωστό, πριν από την παραπομπή του Γ. Κοσκωτά, ζήτησαν από αυτόν την εκχώρηση χρήσεως του τίτλου της εφημερίδος στoυς συντάκτες. Και μετά την άρνησή του, προσέφυγαν σε δικαστικές ενέργειες, ακριβώς για να τους παραχωρηθεί η χρήση του τίτλου, ώστε η ιστορική εφημερίδα να αποκολληθεί της ιδιοκτησίας της «Γραμμής Α.Ε.» και τύποις, αφού δημοσιογραφικά είχε ήδη αποδεσμευθεί στην πράξη.

Στην κρίσιμη στιγμή εξεδηλώθη το άμεσο ενδιαφέρον του κ. Αρ. Αλαφούζου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο ομόθυμο αίτημα των συντακτών όπως η εφημερίδα ανεξαρτητοποιηθεί και συνεχίσει την πορεία της, συνεπής στους προσανατολισμούς της. Γι’ αυτό από την πρώτη επαφή διαπραγματεύσεως με τους εκπροσώπους της «Γραμμής Α.Ε.», έθεσε ως βασική και απαραίτητη προϋπόθεση αγοράς εκ μέρους του της «Καθημερινής» τη σύμφωνη γνώμη και την προσωπική αποδοχή του εκ μέρους της Διευθύνσεως των στελεχών και όλων των συντακτών της εφημερίδος. Προς επιβεβαίωση τούτου, ο κ. Αλαφούζος ζήτησε και συναντήθηκε με τον διευθυντή της «Καθημερινής» και εν συνεχεία με στελέχη της εφημερίδος, συμμετέχοντος του εκλεγμένου αντιπροσώπου των συντακτών. Πέραν της αναληφθείσης υπ’ αυτού υποχρεώσεως καλύψεως των νομίμων δικαιωμάτων των εργαζομένων (συντακτών, τεχνικών κ.λπ.) στην «Καθημερινή», ο κ. Αλαφούζος ανέλαβε και τη δέσμευση να σεβασθεί την πολιτική φυσιογνωμία της εφημερίδος και το δικαίωμα εκφράσεως ελευθέρως της γνώμης των δημοσιογράφων. Δεσμεύσεις που καλύπτονται ήδη και συμβατικώς, καταγραφείσες λεπτομερώς στο υπογραφέν εν ισχύι προσύμφωνο.

Επί πλέον, ο κ. Αλαφούζος έχει αποδεχθεί τη δημοσιογραφική αυτοτέλεια της Συντάξεως της «Καθημερινής» στη διαμόρφωση της πολιτικής και της εκφράσεως της εφημερίδος στο δεδομένο πλαίσιο των παραδόσεών της, χωρίς να παρεμβάλει εμπόδια στο έργο της Συντάξεως, που είναι να υπηρετεί την αλήθεια, την ελευθερία, τον πλουραλισμό, τη Δημοκρατία και τα συμφέροντα του Ελληνισμού. Οι προθέσεις και οι διαβεβαιώσεις του κ. Αρ. Αλαφούζου ετέθησαν σαφώς υπόψη του συνόλου των συντακτών της «Καθημερινής» σε γενικές συνελεύσεις και έτυχαν της ομοθύμου επιδοκιμασίας των. Στις γενικές συνελεύσεις των συντακτών της «Καθημερινής» ετέθη υπ’ όψιν –και έγινε ομοθύμως αποδεκτή– και πρόταση του κ. Αλαφούζου όπως η Διεύθυνση και επιτελικά στελέχη της Συντάξεως της «Καθημερινής» συμμετέχουν ενεργά και κατά πλειοψηφία και στη διοίκηση της εφημερίδος, ενδυναμώνοντας έτσι το έργο του δημοσιογράφου και της Συντάξεως.
«Η Καθημερινή», 25/11/1988