ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσιμέντο να μη γίνει ο ποταμός Ποδονίφτης

Τσιμέντο να μη γίνει ο ποταμός Ποδονίφτης

Πρόκειται για το τελευταίο ανοικτό ποτάμι στα όρια του Δήμου Αθηναίων, αλλά για μία ακόμα φορά η επιλογή της διοίκησης είναι η τσιμεντοποίησή του στο όνομα της «αντιπλημμυρικής προστασίας»! Και αυτό παρότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης σπάνε τα τεχνητά τοιχώματα και αναδεικνύουν τις φυσικές κοίτες. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί το τελευταίο κομμάτι με φυσική κοίτη του ποταμού Ποδονίφτη, που εκτείνεται μεταξύ των δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Αθηναίων. Παρά την αρνητική τοποθέτηση και των δύο δημοτικών συμβουλίων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιχείρησε να προχωρήσει στην υλοποίησή του, ύστερα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Αττικής.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ζητώντας την αναίρεσή της, καθώς με αυτή «προβλέπεται η πλήρης καταστροφή του τελευταίου φυσικού τμήματος του ποταμού Ποδονίφτη». Το συγκεκριμένο έργο έχει απορριφθεί ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο «αντιπρότεινε εναλλακτικές λύσεις διευθέτησης με κριτήριο την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού ποτάμιου οικοσυστήματος και όχι τη μετατροπή του ποταμού σε ανοικτό τσιμεντένιο οχετό», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί με ΦΕΚ ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από το 1993. Στην αίτηση αναίρεσης ο δήμος επικαλείται το άρθρο 24 του Συντάγματος, την ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και τη νομοθεσία για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Επίσης τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Υδάτων, Δασών, Περιβάλλοντος).

Το συγκεκριμένο τμήμα του Ποδονίφτη αποκτά ιδιαίτερη οικολογική αξία, καθώς είναι το τελευταίο ενδιαίτημα για μεγάλο αριθμό ειδών υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, αλλά και αποδημητικών και άλλων πτηνών. «Ο Ποδονίφτης, μαζί με τον παραπόταμό του Γιαμπουρλά και το Αλσος, αποτελεί ένα συνεχή πνεύμονα πρασίνου, μια ενότητα που πρέπει να διαφυλαχθεί. Επιπλέον, έχει μεγάλη σημασία τόσο για την τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων σε μια πόλη που το έδαφος έχει σχεδόν πλήρως καλυφθεί όσο και για το μικροκλίμα της περιοχής και τη συγκράτηση της αέριας ρύπανσης», σημειώνει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι δύο δήμοι διαπίστωσαν ότι, παρά τις αρνητικές τους γνωμοδοτήσεις το έργο αδειοδοτήθηκε, οπότε και αποφάσισαν να προσφύγουν παράλληλα ζητώντας από το Συμβούλιο της Επικρατείας να αναιρέσει την απόφαση που θα επιφέρει τη μη αντιστρεπτή καταστροφή του ποταμού Ποδονίφτη.