ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βήματα για νέα ιατρική σχολή

Βήματα για νέα ιατρική σχολή

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) ζητεί από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου την ένταξη σε αυτό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Πρόκειται για σχέδιο που είχε τεθεί και παλαιότερα, κατά τον αρχικό σχεδιασμό του ΠΑΔΑ, το οποίο εάν εφαρμοστεί, θεωρείται από πολλούς ως βήμα για τη δημιουργία νέας –της όγδοης– ιατρικής σχολής στη χώρα. Εύλογα, η πρόταση του ΠΑΔΑ έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΣΔΥ.

Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει την ίδρυση νέας σχολής στο ΠΑΔΑ με την επωνυμία «Σχολή Δημόσιας Υγείας». Στη νέα σχολή θα μεταφερθεί το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΑΔΑ και θα ιδρυθεί ένα νέο τμήμα, το οποίο θα έχει διακριτή φυσιογνωμία και γνωστικά αντικείμενα από το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας.

Οι διδάσκοντες της ΕΣΔΥ θα ενταχθούν στο ΠΑΔΑ και, ύστερα από αίτησής τους, με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, σε τμήμα ΠΑΔΑ το οποίο επιλέγουν. Αντίστροφα, μετά την ίδρυση της νέας σχολής, και διδάσκοντες του ΠΑΔΑ θα μπορούν να ζητήσουν να ενταχθούν στο νέο Τμήμα της Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Στο σχέδιο ορίζεται ότι θα υπάρξει πρόβλεψη τα νυν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της ΕΣΔΥ να συνεχίσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4485/2017.

Η ΕΣΔΥ, από την ίδρυσή της –ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών το 1929– μέχρι τη σημερινή νομική και θεσμική της ταυτότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στην αντιμετώπιση των αναγκών της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας της χώρας και τώρα ειδικεύεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα δημόσιας υγείας, διοίκησης υπηρεσιών υγείας και επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας.

Ωστόσο, η ένταξη της ΕΣΔΥ στο ΠΑΔΑ και η μετεξέλιξή της συναντά αντιδράσεις. «Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εν λόγω σχεδιασμός δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως έχει δείξει και η αρνητική εισήγηση που έχει κάνει η διυπουργική επιτροπή των υπουργείων Παιδείας και Υγείας στο θέμα ίδρυσης τμήματος Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», δήλωσε χθες στην «Κ» ο πρόεδρος της ομοσπονδίας πανεπιστημιακών (ΠΟΣΔΕΠ) Στάθης Ευσταθόπουλος.

Μάλιστα, η ΠΟΣΔΕΠ έχει καταγγείλει ως «αντιακαδημαϊκή και απαράδεκτη» την υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Υγείας για ένταξη σε βαθμίδα καθηγητών των διδασκόντων της ΕΣΔΥ, η οποία αποτελεί ΝΠΔΔ του υπουργείου Υγείας, και έτσι μετατρέπεται σε πανεπιστήμιο χωρίς να ανήκει σε ΑΕΙ. «Πρόκειται για πρωτοφανή για την ακαδημαϊκή κοινότητα διαδικασία-παρωδία, μοναδική για τα δεδομένα της χώρας μας, σύμφωνα με την οποία, βάσει του νόμου 4452/2017, οι διδάσκοντες και επιστημονικοί συνεργάτες της ΕΣΔΥ αποφασίζουν από μόνοι τους, με μία απλή αίτηση, για ποιο γνωστικό αντικείμενο και σε ποια βαθμίδα θα κριθούν και μάλιστα με “κλειστή διαδικασία”, χωρίς δηλαδή οποιοσδήποτε άξιος επιστήμονας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό να μπορεί να διεκδικήσει τη θέση αυτή», ανέφερε η ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα.