ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέτρα για ασφάλεια εργαζομένων

Μέτρα για ασφάλεια εργαζομένων

Την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους ΟΤΑ, αλλά και τους αιρετούς που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, προβλέπει μεταξύ άλλων νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Αντικείμενο του νομοσχεδίου, τα βασικά σημεία του οποίου παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση σε ημερίδα της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στους δήμους, είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου πλαισίου και η θωράκιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που θα είναι συνδεδεμένη με το υπουργείο Εργασίας και το ΥΠΕΣ και θα παρακολουθεί τον βαθμό συμμόρφωσης των ΟΤΑ στις διατάξεις του νόμου, την πλήρη στελέχωση των θέσεων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας στους ΟΤΑ, καθώς και την παροχή σε αυτούς των αναγκαίων μέσων για την άσκηση των καθηκόντων τους, αναθεώρηση των ισχυόντων ως προς τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), παροχή δυνατότητας τέλεσης των αναγκαίων –ανάλογα με την ειδικότητα εργασίας– ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών, ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των επιτροπών υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, δημιουργία εκθέσεων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ανάλογα με την ειδικότητα και την εργασία, αλλά και τη δημιουργία οργανικής μονάδας στο ΥΠΕΣ για την τήρηση της νομοθεσίας από τους ΟΤΑ και την επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωσή της.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 που αφορά 8.166 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων. «Οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, συμμεριζόμενος τις έντονες αντιδράσεις των υποψηφίων της προκήρυξης οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι τα αποτελέσματα πιθανόν θα εκδοθούν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ

Εν τω μεταξύ, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας, προβλέπεται αύξηση των αποδοχών του προέδρου, των αντιπροέδρων και των μελών του, προκειμένου να φτάσουν το 70% των αποδοχών του προέδρου, του αντιπροέδρου και του συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντίστοιχα.

Επίσης προβλέπεται ειδική αποζημίωση των υπαλλήλων της γραμματείας του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα για τα έτη 2019 και 2020, για τους υπαλλήλους της γραμματείας και το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ο αριθμός των υπερωριών θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.