ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Το προφίλ και η επιστημονική εξειδίκευση των νέων διδακτόρων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Το προφίλ και η επιστημονική εξειδίκευση των νέων διδακτόρων

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό της χώρας, και συγκεκριμένα τους νέους διδάκτορες, περιλαμβάνει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης «Στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ.

ethniko-kentro-tekmiriosis-to-profil-kai-i-epistimoniki-exeidikeysi-ton-neon-didaktoron0

Όσον αφορά στην κατανομή των νέων διδακτόρων που αναγορεύθηκαν από ελληνικά ΑΕΙ κατά το έτος 2017, ανά ίδρυμα, στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές με ποσοστά 27,7% και 18,2%, αντίστοιχα.

Ακολουθούν οι διδάκτορες που υποστήριξαν τη διατριβή τους στο ΕΜΠ και στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας (ποσοστά 7%-9%).

ethniko-kentro-tekmiriosis-to-profil-kai-i-epistimoniki-exeidikeysi-ton-neon-didaktoron1

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή ανά φύλο των νέων διδακτόρων, το 52,2% των νέων διδακτόρων που κατέθεσαν τη διατριβή τους στο ΕΑΔΔ ήταν άνδρες και το 47,8% γυναίκες, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες είναι ως 35 ετών το έτος 2017 (46,3%). Έπεται η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 36-44 έτη (35,2%).

Οι περισσότερες διατριβές αφορούν στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (28,9%), ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (26,2%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (17,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (11,9%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (3,0%).

ethniko-kentro-tekmiriosis-to-profil-kai-i-epistimoniki-exeidikeysi-ton-neon-didaktoron2

Σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κινητικότητα των διδακτόρων προκύπτει ότι 335 άτομα (24,5% του συνόλου των αποκρίσεων) διέμειναν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών για λόγους άλλους εκτός τουρισμού. Δημοφιλέστερες χώρες ήταν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,5%, αμφότερες).