ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελέτη Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης

Μελέτη Προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης

Υφιστάμενες γραμμές ή ακόμη και νέα τμήματα θα αποτελέσουν το αντικείμενο της μελέτης που προκηρύσσει η ΕΡΓΟΣΕ για το έργο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης. Περιεχόμενο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας αναμένεται να υπογραφεί τον Μάρτιο, αποτελεί η ανάπτυξη του Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η μελέτη «Ανάπτυξη Δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη» χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ύψος του προϋπολογισμού της ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης θα ασχοληθεί με:

• Νέες σιδηροδρομικές στάσεις για την εξυπηρέτηση συρμών προαστιακού τύπου.

• Αναμόρφωση υφιστάμενων σταθμών ή στάσεων.

• Ανακατασκευή της παρακαμπτηρίου γραμμής Ζέιτενλικ και επέκτασή της προς την οδό Λαγκαδά για τη χρήση ελαφρών συρμών.

• Νέα γραμμή από τον εμπορικό σταθμό (παλαιό σταθμό) παράλληλα με το όριο της λιμενικής ζώνης για την προσέγγιση του προβλήτα 1.

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται, επίσης, η μελέτη του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. στάσεις), οι προσβάσεις από τις γύρω αστικές περιοχές, τα απαραίτητα υδραυλικά έργα κατά μήκος των νέων γραμμών, κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την υποστήριξη του έργου, καθώς και παρεμβάσεις στην επιδομή και υποδομή των υφιστάμενων γραμμών.

Η μελέτη για την ανάπτυξη του δικτύου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το τμήμα Α΄ αφορά τη μελέτη των έργων ανάπτυξης του δικτύου, δηλαδή των στάσεων στις υφιστάμενες εν λειτουργία γραμμές και τη μικρού μήκους επέκταση μέχρι το λιμάνι. Πρόκειται για έργα περιορισμένου κόστους και σύντομα υλοποιήσιμα.

Σε αυτή τα φάση του έργου θα γίνουν παρεμβάσεις στους σταθμούς: Σίνδος, Καλοχώρι, Διαβατά, Ελευθέριο-Κορδελιό, Επτανήσου, Μενεμένη, Μηχανοστάσιο, Νέος Επιβατικός Σταθμός, Σταθμός ΚΤΕΛ «Μακεδονία», Κωλέττη (Εμπορικό Κέντρο), Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Λιμένας Θεσσαλονίκης. Το τμήμα Β΄ περιλαμβάνει τη μελέτη των έργων ανακατασκευής της γραμμής Ζέιτενλικ, της επέκτασής της προς την οδό Λαγκαδά και των στάσεων σε αυτό τον άξονα. Το έργο συνδέεται άμεσα με την επέκταση του μετρό προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη (επεκτάσεις προς Σταυρούπολη και Εύοσμο). Οι παρεμβάσεις αυτής της φάσης του έργου αφορούν τους σταθμούς: Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Γήπεδο, Λαγκαδά.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στην πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2019 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2019.