ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγώνει ο διαγωνισμός για την επέκταση του επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ

Παγώνει ο διαγωνισμός για την επέκταση του επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ

 Δεν προχωρούν, προς το παρόν και έως ότου εκδοθούν οριστικές αποφάσεις, οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη) του ΟΛΠ.

Με δύο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων,  το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτές τις αιτήσεις των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.» οι οποιες στρέφονται κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

Παράλληλα το Δικαστήριο έθεσε με τις αποφάσεις του θέματα νομικής φύσεως που είναι σημαντικά και τα οποία θα επιλυθούν με τις οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Με τις τωρινές αποφάσεις πάντως των ασφαλιστικών μέτρων ( πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαρία Καραμανώφ και εισηγήτριες οι πάρεδροι Ευσταθία και Κωνσταντίνα Σκούρα) το δικαστήριο προχώρησε σε αναστολή εκτέλεση των δύο αποφάσεων (1 και 2/2018) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και η πρόοδος του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής των  έργων επέκτασης του λιμανιού.

Λόγω μείζονος σπουδαιότητας της υπόθεσης το θέμα θα απασχολήσει την Ολομέλεια του Δικαστηρίου καθώς η πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ασκώντας  τις ευχέρειες που δίδονται από το νόμο όρισε οι υποθέσεις για τον ΟΛΠ να δικαστούν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου και θα εκκαθαριστούν αμετάκλητα.