ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσεις αξιωματικών από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Κρίσεις αξιωματικών από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο

Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους αξιωματικούς Όπλων στο βαθμό του συνταγματάρχη.

Συγκεκριμένα το ΑΣΣ έκρινε:

-Προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του ταξιάρχου προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 54 συνταγματάρχες

-Διατηρητέους 21 συνταγματάρχες (έξι εξ αυτών είναι συνταγματάρχες Όπλων ελαφράς υπηρεσίας)

-Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 26 συνταγματάρχες.