ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδέες και αιτήματα για τον «Μεγάλο Περίπατο»

Ιδέες και αιτήματα για τον «Μεγάλο Περίπατο»

Συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για τον «Μεγάλο Περίπατο», ενώ ήδη έχουν αρχίσει οι παρεμβάσεις περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) καλεί τον Δήμο Αθηναίων να προχωρήσει σε αρχιτεκτονικό πολεοδομικό-διαγωνισμό ιδεών για το σύνολο της παρέμβασης στο κέντρο της Αθήνας, πριν ξεκινήσει τις οριστικές παρεμβάσεις. Από την πλευρά της, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλάκας της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τις προσβάσεις στην Πλάκα, καθώς και να δημιουργηθεί ένας φορέας που να αναλάβει το όλο εγχείρημα.

Η Πανελλήνια Ενωση Αρχιτεκτόνων είχε προ ημερών συνάντηση με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, στον οποίο κατέθεσε τις προτάσεις της για την υλοποίηση του «Μεγάλου Περιπάτου». Η ένωση προτείνει την προκήρυξη ενός διαγωνισμού ιδεών για το σύνολο της παρέμβασης, που θα επικαιροποιήσει τις μελέτες που έχουν κατά το παρελθόν πραγματοποιηθεί. Με βάση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποστηρίζει, θα μπορούν μετά είτε να υλοποιηθούν άμεσα οι πιο ώριμες λύσεις, όπως η πεζοδρόμησης της λεωφόρου Ολγας και της πλατείας Θεάτρου, είτε να προκηρυχθούν επιμέρους διαγωνισμοί. «Η οποιαδήποτε παρέμβαση στον δημόσιο χώρο, στοχεύοντας στη βελτίωση του κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτισμικού / αρχιτεκτονικού πλαισίου ζωής του κέντρου της Αθήνας, προϋποθέτει την ενσωμάτωση σε ένα αντίστοιχο χωροταξικό και πολεοδομικό πλαίσιο. Επιπλέον, οφείλει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, διαφάνεια και σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί με την έξαρση της παραβατικότητας, της εγκληματικότητας, της υποαπασχόλησης, της περιβαλλοντικής ρύπανσης, αλλά και της κυκλοφοριακής συμφόρησης», εκτιμά ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Τις θέσεις τους κατέθεσαν στον δημόσιο διάλογο και οι κάτοικοι της Πλάκας, περιοχής που μαζί με το εμπορικό τρίγωνο θα αποκλειστεί για τα οχήματα επισκεπτών. Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Κατοίκων Πλάκας της ΕΛΛΕΤ, «η πράσινη ζώνη, κατά το πρότυπο όλων των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, που αποτελούσε αίτημα των κατοίκων και προς τον νέο δήμαρχο,  φαίνεται τώρα να πραγματοποιείται. Και λέμε φαίνεται, γιατί το μέτρο χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή για να επιτύχει χωρίς στρεβλώσεις, που μπορεί οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα». Οι κάτοικοι θέλουν να δοθεί προσοχή στην πρόσβαση μέσω της οδού Λυσικράτους, ζητώντας να υπάρξει μια κυκλοφοριακή ρύθμιση που να διευκολύνει την πρόσβαση στην πιο πυκνοκατοικημένη ανατολική πλευρά της Πλάκας. Ζητούν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης (με κάρτα στάθμευσης ή άλλο μέσο) στις κατοικίες τους, την πρόσβαση των πελατών στα γκαράζ, την πρόσβαση γονέων στα σχολεία της Πλάκας, των ηλικιωμένων επισκεπτών των κατοίκων. Τέλος, ζητούν να ληφθεί μέριμνα ώστε ο νέος χώρος να μην καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα και να δημιουργηθεί ένας φορέας για το όλο εγχείρημα, στον οποίο θα μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες για δυσλειτουργίες.