ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά

Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού για τους υποψηφίους από τις Ομάδες Θετικών Επιστημών και Οικονομίας – Πληροφορικής ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης, σύμφωνα με την ομάδα μαθηματικών του φροντιστηρίου «Μεθοδικό». 

Το θέμα της θεωρίας κρίνεται βατό και ερωτήματά του προέρχονταν αυτούσια από το σχολικό βιβλίο.

Το δεύτερο θέμα περιελάμβανε βασικές μεθοδολογίες που έχουν διδαχθεί οι μαθητές και το τρίτο θέμα επρόκειτο για άσκηση στην οποία οι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν με επάρκεια αν είχαν εξασκηθεί στη διδακτέα ύλη.

Το τέταρτο θέμα ήταν απαιτητικό και απευθυνόταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, καθώς απαιτούσε άριστη γνώση όλων των προτάσεων και των θεωρημάτων, ενώ υπήρχαν σημεία που έχρηζαν ιδιαίτερης προσοχής.

Σχολιασμός Μαθηματικών Παλαιού Συστήματος

Τα θέματα στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού για τους αποφοίτους που έχουν επιλέξει να εξεταστούν ξανά, απευθύνονταν σε υποψηφίους που είχαν προετοιμαστεί πολύ καλά.

Τα θέματα αποτελούσαν ως επί το πλείστον ενδιαφέρουσες προεκτάσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και ήταν απαιτητικά, ειδικά τα Θέματα Γ και Δ.

Σχολιασμός Αρχαίων Νέου Συστήματος

Τα φετινά θέματα στα Αρχαία ελληνικά ήταν σαφή ως προς τη διατύπωση και χαρακτηρίζονταν ως μέτριας δυσκολίας με ουσιαστικές ερωτήσεις, σύμφωνα με τους καθηγητές του «Μεθοδικού».

Το διδαγμένο κείμενο, αποτελεί νέα ενότητα της εξεταστέας ύλης και προέρχεται από τη Πολιτεία του Πλάτωνα, συγκεκριμένα από την αλληγορία του σπηλαίου και αναφέρονται στη παιδεία όπως την αντιλαμβάνονται ο Σωκράτης και οι Σοφιστές και απαιτούσαν γνώση των σχολίων του Φακέλου Υλικού.

Οι ερωτήσεις Εισαγωγής προέρχονταν από τα κεφάλαια του Πλάτωνα και του Σωκράτη, ενώ η λεξιλογική ερώτηση απαιτούσε αντιστοίχιση λέξεων και προτάσεις στα Νέα Ελληνικά χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Τέλος η σύγκριση του παράλληλου κειμένου από τον Ε.Π. Παπανούτσο με το κείμενο αναφοράς χαρακτηρίζεται εύκολη.

Το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από τον Ξενοφώντα, Πόροι ή περί προσόδων. Η μετάφραση είναι μέτριας δυσκολίας και η γραμματική χαρακτηρίζεται βατή. Οι ερωτήσεις του συντακτικού περιορίστηκαν σε αναγνώριση λέξεων, μιας μετοχής και χαρακτηρισμό δύο δευτερευουσών προτάσεων. 

Επισυνάπτονται οι απαντήσεις για Αρχαία και Μαθηματικά νέου συστήματος. 

Διαβάστε επίσης: Πανελλαδικές: Ο σχολιασμός των θεμάτων σε Αρχαία Ελληνικά και Μαθηματικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/
/