ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στην ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων

Αλλαγές στην ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων

Νέους όρους στις αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται για τη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων, κατά την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων, περιλαμβάνει κοινή απόφαση που υπογράφουν οι υφυπουργοί Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Στόχος της παρέμβασης είναι να υπάρξουν κίνητρα σε ειδικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων με έμφαση κυρίως στην εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών. Επιπλέον, η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ επαναδιατυπώνει τη «χωρίς διάκριση» εξυπηρέτηση και των ανασφάλιστων ασθενών κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, με τη σχετική δαπάνη να βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, «παραπομπές από πρωινά ιατρεία για τη διενέργεια των διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων κατά την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομείου πραγματοποιούνται χωρίς διάκριση για ανασφάλιστους ασθενείς. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ».

Η ΚΥΑ αλλάζει την κατανομή των εσόδων από την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σε γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας και στο νοσοκομείο, με αύξηση στα έσοδα για το νοσοκομείο και αύξηση στις αμοιβές των ακτινοφυσικών και των τεχνολόγων. Ενδεικτικά, για τα ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια αυξάνει το ποσοστό που παρακρατείται από τα νοσοκομεία από 50% σε 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% κατανέμεται στον γιατρό που διενεργεί την πράξη (45%), στον συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ιατρικής (25%) και το λοιπό τεχνολογικό παραϊατρικό προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου κατά την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου (30%).

Επιπλέον, προβλέπεται και αύξηση της ωριαίας αμοιβής του νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που υποστηρίζει την απογευματινή λειτουργία ιατρείων, εργαστηρίων και χειρουργείων. Οπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, «το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η διοίκηση κάθε νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με δέκα ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το τακτικό του ωράριο». Υπενθυμίζεται ότι η σχετική αμοιβή ήταν έως τώρα τα 8 ευρώ. Τέλος, ορίζεται ότι το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων, που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου, δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο του τακτικού ωραρίου. Το ίδιο προβλέπεται και για τις εργαστηριακές πράξεις και εξετάσεις.