ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πτυχία: επί το αυστηρότερον οι έλεγχοι από το ΔΙΚΑΤΣΑ

Πολύ πιο αυστηρό γίνεται το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) στους ελέγχους των πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, ενώ το ζήτημα της λειτουργίας των ελληνικών Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ), τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παραμένει ανοιχτό (ύστερα και από την ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της τροπολογίας για αναγνώριση των πτυχίων τους), το Κέντρο προχωρά σε εντατικοποίηση των ελέγχων των πτυχίων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν αρχίσει και ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην χώρα του πανεπιστημίου. H απόφαση ελήφθη διότι υπήρξαν διφορούμενες απαντήσεις από τους πτυχιούχους για το εάν έχουν πραγματοποιήσει όλη τη διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό και όχι μέρος αυτών σε κάποιο ελληνικό Εργαστήρι. Και αυτό διότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τις σπουδές που έγιναν σε ελληνικό ΕΕΣ, ενώ αναγνωρίζει τα πτυχία που αποκτήθηκαν με σπουδές εξ’ ολοκλήρου στην Ευρώπη.

«Εχουμε πολλές διφορούμενες απαντήσεις για το πού έγιναν οι σπουδές. Χαρακτηριστικά, πτυχιούχος ενώ διαβεβαίωσε ότι σπούδασε εξ ολοκλήρου στη Βρετανία, σε επιστολή τού πανεπιστημίου του αναφερόταν ότι τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών έγιναν στην Ελλάδα και το τρίτο στη Βρετανία. Σε επόμενη επιστολή, το βρετανικό ίδρυμα αναιρούσε την προηγούμενη, τονίζοντας ότι ο πτυχιούχος φοίτησε και τα τρία χρόνια στην έδρα του πανεπιστημίου» ανέφερε στην «K» ο πρόεδρος του ΔΙΚΑΤΣΑ κ. Γεώργιος Λεοντάρης. Το Κέντρο ζητεί επιπλέον αποδείξεις για τη φοίτηση στην έδρα του πανεπιστημίου και όχι σε ελληνικό παράρτημά του. Μεταξύ των αποδείξεων περιλαμβάνονται οι λίστες Ελλήνων επιτυχόντων κάθε χρονιάς από τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ηδη, το ΔΙΚΑΤΣΑ έχει καταρτίσει κατάλογο των πανεπιστημίων για τους αποφοίτους των οποίων ζητούνται επιπλέον διαβεβαιώσεις. Τα περισσότερα από τα ιδρύματα αυτά είναι βρετανικά και ορισμένα γαλλικά. Πάντως, τα γαλλικά ιδρύματα αρνούνται να δώσουν διαβεβαιώσεις με αποτέλεσμα το Κέντρο να ζητεί από τον πτυχιούχο να αποδείξει την παραμονή του για σπουδές στη Γαλλία. H ίδια διαδικασία γίνεται, όπως τόνισε στην «K» η αναπληρώτρια διευθύντρια του ΔΙΚΑΤΣΑ κ. Ευδοκία Καρδαμίτση, και για τα πτυχία πανεπιστημίων της ανατολικής Ευρώπης, και δη της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ενωσης. Το ΔΙΚΑΤΣΑ ζητεί τις λίστες αποφοίτων από τα ιδρύματα διότι υπάρχει ο κίνδυνος των πλαστών πτυχίων, όπως συνέβη στο παρελθόν από ιδρύματα της Βουλγαρίας. Πολλές φορές, μάλιστα, τα αρμόδια υπουργεία των χωρών αυτών ζητούν την καταβολή χρημάτων για να κινήσουν τη διαδικασία των ελέγχων, τα οποία δίνονται από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους.