ΚΟΙΝΩΝΙΑ

O εφιάλτης της ανεργίας είναι εδώ

Στην Ευρώπη όλο και περισσότεροι νέοι αποκτούν τίτλους σπουδών, που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Το απολυτήριο Λυκείου αποτελεί το πρώτο βήμα. Οσοι, όμως, δεν τα κατάφεραν, βρίσκονται ουσιαστικά στο περιθώριο, με τους Ελληνες να βιώνουν εντονότερα το πρόβλημα, αφού στη χώρα μας καταγράφεται το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας -μεταξύ των 15 κρατών της E.E.- στους νέους που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο.

Ειδικότερα, στην E.E. ενώ το 54% των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών δεν έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο, το ποσοστό μειώνεται σταδιακά και περιορίζεται στο 29% στην ηλικιακή ομάδα των 25 με 34 ετών. H εικόνα είναι ανάλογη στην Ελλάδα, όπου το 28% των ατόμων μεταξύ 25 και 34 δεν έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή το Λύκειο.

Το έλλειμμα για τους νέους αυτούς έχει άμεση επίπτωση στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, αφού οι πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Ετσι, στην Ελλάδα το 28,5% των νέων 15 με 24 ετών, που έχουν εγκαταλείψει το Λύκειο, αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. H Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία (29,8%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φθάνει στο 19%. Ομως, ακόμη και με επάρκεια επαγγελματικών προσόντων, οι νέοι πρέπει να περιμένουν για μια καλή θέση εργασίας.

Διευθυντές ή επαγγελματίες

Στην E.E. μόνο το 50% των νέων αποφοίτων ηλικίας 25-34 ετών είναι διευθυντές ή επαγγελματίες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άτομα 35-64 ετών είναι 63%. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, οι ευκαιρίες που δίνονται στους νέους είναι μακράν λιγότερες.

Χαρακτηριστικό, εξάλλου, της απασχόλησης των νέων είναι ότι οι περισσότεροι αναγκάζονται να αποδεχθούν μορφές προσωρινής εργασίας, μέχρις ότου βρουν κάτι μόνιμο και ικανοποιητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στα κράτη-μέλη της E.E. η αναλογία των νέων εργαζομένων σε επισφαλείς εργασίες είναι σχεδόν τριπλάσια από την αντίστοιχη αναλογία των ατόμων ηλικίας 25 με 64 ετών. Στην Ευρώπη κατά μέσο όρο 30,7% των νέων 15-24 ετών απασχολείται σε προσωρινές εργασίες σε αντίθεση με το 9,7% των ατόμων ηλικίας 25-64 ετών. Στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι 26,7% και 11,1% αντιστοίχως.