ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικίνδυνα τα φθηνά τρόφιμα

Μεταλλαγμένα, αντιβιοτικά, τρελές αγελάδες, μικροβιακοί κίνδυνοι. Πόσο κινδυνεύουμε πραγματικά από τα προϊόντα που φτάνουν στο πιάτο μας; Οπως φαίνεται, αρκετά, εφόσον ένα από τα πλέον διαδεδομένα προβλήματα υγείας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες είναι οι ασθένειες που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Υπολογίζεται ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια άτομα απεβίωσαν το 1998 από διαρροϊκές ασθένειες ενώ ένα στα τρία άτομα στις αναπτυγμένες χώρες υποφέρουν από τροφογενή νοσήματα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τα προβλήματα ασφάλειας των τροφίμων θα απασχολήσουν για πολύ ακόμα επιστήμονες και καταναλωτές εφόσον οι συνθήκες βοηθούν στην ανάπτυξή τους. O τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων στη διατροφή ήταν το θέμα του 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου με θέμα την «Υγιεινή και την Τεχνολογία Τροφίμων», οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν χθες με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων που εμπλέκονται με τη διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης των τροφίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Ραμαντάνη, καθηγητή Τεχνολογίας στον τομέα του κρέατος στα TEI «οι μελλοντικές προοπτικές στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων δεν είναι ευοίωνες, καθώς πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων, όπως η αστικοποίηση, το περιβάλλον και τα διεθνή ταξίδια». Υπολογίζεται ότι μεταξύ των ετών 1955 και 2055 το ποσοστό των ατόμων που θα ζουν στις αστικές περιοχές θα διπλασιαστεί από 30% – 60%, γεγονός που θα αυξήσει τις απαιτήσεις για μεταφορά, συντήρηση και παρασκευή τροφίμων. Για παράδειγμα, τα περιστατικά σαλμονέλας έχουν διπλασιαστεί στις ΗΠΑ την περίοδο 1980-1995 όσο η παραγωγή τροφίμων συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό βιομηχανιών ενώ το δίκτυο διανομής επεκτείνεται διαρκώς.

Η πίεση για περισσότερα και φθηνότερα τρόφιμα καθώς και η απαίτηση των βιομηχανιών για όλο και μεγαλύτερα κέρδη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανεξέλεγκτων παραγόντων όπως η χρησιμοποίηση των κρεαταλεύρων στη διατροφή των αγελάδων που οδήγησε στη διατροφική κρίση των τρελών αγελάδων. Οπως αναφέρθηκε στη διάρκεια του Συμποσίου, το πρώτο κριτήριο για την επιλογή τροφίμων ενός Αμερικανού πολίτη είναι η τιμή.

Ο έλεγχος λοιπόν των τροφίμων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μέχρι ένα σημείο και μόνο εφόσον υπάρξει συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγή, συσκευασία και διακίνησή τους. Αυτό προϋποθέτει, σύμφωνα με τον κ. Ραμαντάνη, το συγχρονισμό όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα τρόφιμα.