ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιδράσεις εργαζομένων

Φωτογραφικές χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ τις λίστες πλεονάζοντος προσωπικού που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών πριν από λίγες ημέρες, οι οποίες περιλαμβάνουν 100 άτομα (μόνο από τον ΟΑΣΑ) έναντι 60 που προέβλεπε ο νόμος για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, εργαζόμενοι στοχοποιούνται καθώς παρέχονται στην λίστα στοιχεία για τη θέση, τις σπουδές, την ειδικότητα και τον νομό καταγωγής των υπαλλήλων σε έναν φορέα που απασχολεί μόλις 186 άτομα, πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων εθελοντικών μετατάξεων.

Σύμφωνα με τον νόμο θα προχωρήσουν σε αίτηση για εθελοντική μετάταξη όσοι το επιθυμούν και στη συνέχεια, σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των 60 ατόμων, η διοίκηση του ΟΑΣΑ θα προβεί σε υποχρεωτικές μετατάξεις με βάση κοινωνικά κριτήρια και την προϋπηρεσία που μετρούν. Στο μεταξύ θα έπρεπε να έχει εκδοθεί κατάλογος από το υπουργείο Εσωτερικών με τις κενές οργανικές θέσεις στις οποίες θα μπορούσαν να απορροφηθούν οι υπό μετάταξη εργαζόμενοι (η προθεσμία έληγε χθες). Οι συνδικαλιστές του ΟΑΣΑ υποστηρίζουν ότι η λίστα με τους υπό κατάταξη υπαλλήλους καταρτίστηκε πριν καν γίνει η καταγραφή των κενών οργανικών θέσεων του Δημοσίου.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΑ δήλωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων Υποδομών και Εσωτερικών αποδίδουν την ανάρτηση της λίστας στην ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας, ώστε να βρεθούν κενές θέσεις ανάλογα με τα προσόντα των εργαζομένων. Εξηγούν επίσης ότι οι προσφερόμενες θέσεις θα είναι πολλαπλάσιες του αριθμού των υπό μετάταξη υπαλλήλων, ώστε εκείνοι να έχουν πολλαπλές επιλογές. «Οι κατάλογοι που καταρτίστηκαν είναι ενδεικτικοί και ο νόμος θα ακολουθηθεί κατά γράμμα, με τις μετατάξεις να μην ξεπερνούν αυτές που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανσης του ΟΑΣΑ» διαβεβαιώνει ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Χ. Τσιόκας.