ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει το σύστημα τιμολόγησης φαρμάκων

Νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων, με στόχο την περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας για την προσαρμογή της νομοθεσίας σε κοινοτική οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Ετσι, σύμφωνα με την τροπολογία, κάθε φάρμακο που χάνει την πατέντα του θα τιμολογείται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που έχει σε χώρες της Ευρώπης, ή στο 50% της τιμής του πριν χάσει την πατέντα, ανάλογα με το ποια είναι χαμηλότερη. Το νέο σύστημα τιμολόγησης θα ισχύσει αναδρομικά από 1/1/2012, ενώ για τα φάρμακα που έχουν χάσει την πατέντα πριν από την ημερομηνία αυτή θα εφαρμοσθούν οριζόντιες μειώσεις τιμών.

Η τιμή των γενοσήμων θα μειωθεί στο 65% της τιμής των πρωτότυπων εκτός πατέντας, ενώ όταν περισσότερα από ένα γενόσημα προϊόντα λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας θα εφαρμόζεται δυναμική τιμολόγηση βάσει του όγκου των πωλήσεών τους, με απόφαση του υπουργού Υγείας. Επιπλέον, τα φαρμακεία απαλλάσσονται από το rebate για όσα «φθηνά» φάρμακα -με τιμή χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς- διέθεσαν. Μάλιστα αν το 70% του όγκου των φαρμάκων που διέθεσαν ή το 50% της αξίας των φαρμάκων είχαν τιμή χαμηλότερη της τιμής αναφοράς, απαλλάσσονται εξ ολοκλήρου από κάθε είδους rebate.

«Ανοικτό» παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγής του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών, καθώς σύμφωνα με την τροπολογία «με απόφαση του υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τα περιθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων και των φαρμακοποιών καθώς και οι εκπτώσεις, για την επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής πολιτικής».

Κίνητρα στελέχωσης

Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, το υπουργείο επιχειρεί να δώσει κίνητρα στελέχωσης μονάδων υγείας νησιών στους επικουρικούς γιατρούς. Ειδικότερα, προτείνεται από το υπουργείο, ο χρόνος σύμβασης των επικουρικών γιατρών που τοποθετούνται σε νησιωτικές περιοχές να μπορεί να ορίζεται έως και στα τρία έτη, ενώ διευκολύνσεις στην εύρεση θέσης ή ακόμα και σε εργασία στην ίδια περιοχή δίνεται στους/στις συζύγους τους.

Τέλος, για έναν επικουρικό που θέλει να καταλάβει θέση στο ΕΣΥ, η προϋπηρεσία του σε νησιωτικές, άγονες, απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία σε νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων.