ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Ιστορικό Αρχείο συνεχώς εμπλουτίζεται και ψηφιοποιείται

Το Ιστορικό Αρχείο της ΔΙΣ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καλύπτει όλες τις πολεμικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, από το 1897, δηλαδή τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα. Ειδικότερα την επίσημη αλληλογραφία μεταξύ των μονάδων, των σχηματισμών και του Γενικού Επιτελείου, ημερολόγια επιχειρήσεων, εκθέσεις και αναφορές διοικητών, καθώς επίσης χάρτες, σχεδιαγράμματα, φωτογραφίες, απομνημονεύματα και άλλα τεκμήρια.

Οπως σημειώνει η διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου της ΔΙΣ διδάκτωρ Εφη Πασχαλίδου, «το έγκυρο αρχειακό υλικό δεν αμφισβητείται, είναι πάντα επίκαιρο, διασφαλίζει την αξιοπιστία των πορισμάτων της έρευνας, διαμορφώνει ορθή κρίση για τα γεγονότα του παρελθόντος και οδηγεί σε αντικειμενική προσέγγιση συγγραφής της ιστορίας. Ωστόσο -υπογραμμίζει η κ. Πασχαλίδου- οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας επιτάσσουν την αναζήτηση, επισήμανση και αξιοποίηση πρωτογενών πηγών από διαφορετικούς φορείς προέλευσης, ώστε τα δρώμενα να διαφωτίζονται πολύπλευρα και να καθίσταται πολυσήμαντη, έγκυρη και ασφαλής η ερμηνεία τους». Για τον λόγο αυτό, η ΔΙΣ επιδιώκει και ενθαρρύνει την προοπτική συνεργασίας όχι μόνο στο περιορισμένο πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και με κάθε φορέα τήρησης αρχειακού υλικού, σε τομείς όπου υπάρχει θεματική ή χρονική σύγκλιση.

Οι συνεργασίες της ΔΙΣ δεν περιορίζονται στον ελλαδικό χώρο. Οπως επισημαίνει ο υποδιευθυντής της συνταγματάρχης Γεμενετζής, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας, η ΔΙΣ συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες ιστορίας ξένων χωρών, όπως η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Σερβία, η Γερμανία, η Ιταλία. «Η συνεργασία εστιάζεται κυρίως σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος όπως η ανταλλαγή αρχειακού υλικού και η συγγραφή κοινών εκδόσεων με ιστορικά θέματα που σχετίζονται με την ιστορία της Ελλάδας και της συνεργαζόμενης χώρας». Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα προγράμματα συνεργασίας έχουν περικοπεί κατά τα δύο τελευταία χρόνια και μόνο με τη Σερβία και τη Βουλγαρία βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Η εικόνα του αρχειακού υλικού της ΔΙΣ συμπληρώνεται από μικρότερες αρχειακές συμβολές, τα ιδιωτικά αρχεία κυρίως στρατιωτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων που έχουν εκχωρηθεί από τους ίδιους ή τους οικείους τους και τα οποία έχουν ταξινομηθεί και είναι αξιοποιήσιμα στη διάθεση των ερευνητών.

Στους άμεσους στόχους της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού είναι η ενημέρωση του διαδικτυακού κόμβου της με νέο υλικό όπως άρθρα ή τεκμηριωμένο άλλο αρχειακό υλικό και η προβολή της Βιβλιοθήκης της μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Τέλος η ΔΙΣ επιδιώκει την ενίσχυση και προβολή της εικόνας της, με παρουσία, συμμετοχή και ανακοινώσεις σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις.