ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τον ΕΟΠΥΥ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Με «ειδικού τύπου» κλειστή κινητικότητα-διαθεσιμότητα διάρκειας ενός μηνός και χωρίς την υποχρέωση αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ, θα επιχειρήσει το υπουργείο Υγείας να υλοποιήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τη μετακίνηση 8.500 εργαζομένων, γιατρών και λοιπού προσωπικού, των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας και το νέο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας – όνομα το οποίο φερόταν ως το «επικρατέστερο» για το νέο σύστημα. Το Δίκτυο θα είναι ουσιαστικά το ΕΣΥ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) καθολικής πρόσβασης, με επίκεντρο τα Κέντρα Υγείας 24ωρης εφημερίας και θα αποτελεί «ανάχωμα» στην αθρόα και χωρίς σοβαρή αιτία προσέλευση μη επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΠΥΥ, δύο χρόνια μετά τη θέσπισή του, σταματά να «παράγει» τις υπηρεσίες που παρέχει και μετατρέπεται σε αποκλειστικά αγοραστή υπηρεσιών Υγείας.

Η δημιουργία του νέου συστήματος ΠΦΥ και ο «νέος» ΕΟΠΥΥ είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας που συνέταξε επιτροπή υπό την προεδρία του υφυπουργού Αντώνη Μπέζα και προωθείται προς ψήφιση, προκειμένου η μεταρρύθμιση να αρχίσει να υλοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες:

1.Το πρώτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αναφέρεται στον τρόπο σύστασης του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το οποίο έως την τελευταία στιγμή η επικρατέστερη πρόταση ήταν να ονομαστεί «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση το ΕΣΥ «διασπάται» σε δύο κλάδους: το Πρωτοβάθμιο Δίκτυο που είναι και το νέο σύστημα, και το Δευτεροβάθμιο, που είναι κυρίως τα νοσοκομεία. Στο σχέδιο νόμου περιγράφονται οι διαδικασίες μεταφοράς των Κέντρων Υγείας των νοσοκομείων και των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ υπό τις Υγειονομικές Περιφέρειες καθώς και η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Πάντως το νέο σύστημα θα βασίζεται εν πολλοίς στις μονάδες του – Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας που θα έχουν πληθυσμό αναφοράς και γεωγραφική περιοχή αναφοράς για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν. Για τη χρηματοδότηση του δικτύου Πρωτοβάθμιας του ΕΣΥ, το σκέλος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και τη μισθοδοσία των πολυϊατρείων και Κέντρων Υγείας αντίστοιχα, θα πιστωθούν στους προϋπολογισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών. Αυτό θα ισχύσει για φέτος, καθώς στον προϋπολογισμό για το 2015 θα υπάρχει ξεχωριστός κωδικός.

2.Το δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αφορά τη μετατροπή του ΕΟΠΥΥ από παραγωγό και αγοραστή υπηρεσιών Υγείας μόνο σε αγοραστή. Στο πλαίσιο αυτό το οργανωτικό σχήμα του Οργανισμού «μικραίνει». Οι Γενικές Διευθύνσεις από τρεις που είναι σήμερα μειώνονται σε δύο -Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Σχεδιασμού- ενώ το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των αντιπροέδρων (σε έναν από δύο που είναι σήμερα). Προς το παρόν, η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένει στον ΕΟΠΥΥ. Η ενοποίησή της με το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας θα προβλέπεται σε επόμενο νομοσχέδιο για τη σύσταση ελεγκτικού οργανισμού του υπουργείου Υγείας.

3.Τέλος, ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφορά τις διαδικασίες για μία «ειδικού τύπου» κλειστή κινητικότητα-διαθεσιμότητα του προσωπικού των μονάδων του ΕΟΠΥΥ από τον Οργανισμό στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Συνολικά εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν από τον ΕΟΠΥΥ στις Υγειονομικές Περιφέρειες περίπου 8.500 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με την ειδική διαδικασία, όλοι οι εργαζόμενοι θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για ένα μήνα και με το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος -χωρίς αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ- αυτομάτως θα μεταταγούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες και θα αναλάβουν ξανά εργασία με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει και τη σχετική αίτηση. Η διαδικασία αυτή αποφασίστηκε προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες αφού η κρίση από το ΑΣΕΠ -με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό του προσωπικού και των φακέλων του που επιπροσθέτως βρίσκονται διάσπαρτοι σε ανά τη χώρα υπηρεσίες- θα μπορούσε να συνεπάγεται καθυστέρηση 3-4 μηνών.