ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέους πίνακες διαθεσιμότητας για το ΑΠΘ κατήρτισε το ΑΣΕΠ

apth

Ο ΑΣΕΠ κατήρτισε τους νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας, που απέστειλε η Διεύθυνση Διοικητικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζονται αποκλειστικά στα νέα στοιχεία, όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του ΑΠΘ.

Σημειώνεται, ότι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι νέοι πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.