ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μήλον της Εριδος τα κονδύλια έρευνας για τα πανεπιστήμια

kapodistriako

Πόλεμος έχει ξεσπάσει στα ΑΕΙ ανάμεσα σε πρυτάνεις και Συμβούλια για το εάν πρέπει να ενσωματωθούν τα κονδύλια των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) στο ΝΠΙΔ που θα δημιουργηθεί με βάση τον νόμο 4009/2011 για τη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των πόρων των ΑΕΙ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρυτάνεις πιέζουν το υπουργείο Παιδείας να μην εφαρμοσθεί η ρύθμιση.

Ειδικότερα, οι ΕΛΚΕ είναι η υπηρεσία η οποία διαχειρίζεται τα κονδύλια που παίρνει το ΑΕΙ για τα ερευνητικά του προγράμματα και την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση των προϊόντων της εφαρμοσμένης έρευνας (π.χ. στο κράτος, τους ΟΤΑ, την Ε.Ε. και ιδιώτες). Δηλαδή, οι ΕΛΚΕ αποτελούν κινητήρια δύναμη κάθε ΑΕΙ, αφού δημιουργούν ισχυρό οικονομικό απόθεμα από την παρακράτηση μέρους της εισρέουσας χρηματοδότησης, το οποίο φτάνει έως το 20%. Ο νόμος 4009 ορίζει ότι σε κάθε ΑΕΙ πρέπει να ιδρυθεί ένα ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση της περιουσίας, στο οποίο θα ενσωματωθούν τα κονδύλια των ΕΛΚΕ. Βεβαίως, τα ΝΠΙΔ φορολογούνται, κάτι που δεν συμβαίνει με τα έσοδα των ΕΛΚΕ. Για την αποφυγή της φορολόγησης, οι πρυτάνεις ζητούν να μην απορροφηθούν οι ΕΛΚΕ από τα ΝΠΙΔ.

Συμβούλια Ιδρύματος

Από την πλευρά τους, τα Συμβούλια τονίζουν ότι το ΝΠΙΔ ανήκει κατά 100% στο ΑΕΙ και θα λειτουργεί υπό τον έλεγχό του ως αμιγώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητα. Ετσι, δεν θα φορολογείται, αφού στο άρθρο 45.γ του πρόσφατου νόμου 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) ορίζεται τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ να απαλλάσσονται φόρου για κάθε είδους έσοδα στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού τους. Ωστόσο τα Συμβούλια, για την ασφάλεια δικαίου και για να εξαλειφθούν αντικίνητρα για την ίδρυση ΝΠΙΔ, ζητούν να οριστεί ότι το ΝΠΙΔ θα έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση που έχουν οι ΕΛΚΕ.

Οσοι αντιδρούν στην ενσωμάτωση των ΕΛΚΕ στα ΝΠΙΔ αναφέρουν ότι τα κονδύλια των ΕΛΚΕ δίνονται για την ανάπτυξη της έρευνας στο ίδρυμα και ότι υπάρχει φόβος να αξιοποιηθούν από τα ΝΠΙΔ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (π.χ. σίτιση) υποκαθιστώντας την κρατική χρηματοδότηση. Πάντως, στο παρελθόν το απόθεμα των ΕΛΚΕ, σύμφωνα με καταγγελίες έμπειρων πανεπιστημιακών, είχε καταλήξει σε μηχανισμό για την άσκηση «πολιτικής» από την πλευρά των Αρχών των ΑΕΙ, καθώς και σε μηχανισμό πλουτισμού «ημετέρων» διδασκόντων και εκπροσώπων φοιτητικών παρατάξεων. Μάλιστα, στις 24/10/2013 ο υπουργός Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος ζήτησε από το ΥΠΟΙΚ διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο στους ΕΛΚΕ των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για τα τελευταία πέντε οικονομικά έτη. Επίσης, κάθε πανεπιστημιακός με δελτίο παροχής υπηρεσιών οφείλει να καταβάλλει το 15% των εισπράξεών του, από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, στους ΕΛΚΕ του ιδρύματός του. Πολλοί εξ αυτών δεν το κάνουν.

Στο ΕΜΠ

Ατομα που αυτοτοποθετούνται στον χώρο των αναρχικών έκαναν κατάληψη στην αίθουσα της Συγκλήτου για να μη γίνει η προγραμματισμένη (για τις 3 μ.μ.) συνεδρίασή της.