ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα online τυχερά παιχνίδια

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα online τυχερά παιχνίδια

Την έναρξη του διαγωνισμού χορήγησης άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Οι δύο προβλεπόμενοι τύπου άδειας είναι οι εξής:

– άδεια για διεξαγωγή διαδικτυακού σΣτοιχήματος

– άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων

Σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση, η παραχώρηση ή η εκχώρησή τους, ολικώς ή μερικώς.

Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.