ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πόρισμα για την επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα από την πυρκαγιά στη Μεταμόρφωση

Το πόρισμα για την επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα από την πυρκαγιά στη Μεταμόρφωση

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα των δειγματοληπτικών ελέγχων του Αστεροσκοπείου και του «Δημοκρίτου» το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Περιφέρειας Αττικής με στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο εργοστάσιο της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε μέτρια επιβάρυνση μόνο κατά τα πρώτα 24ωρα.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία του δικτύου αισθητήρων του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ), προέκυψε ότι κατά την περίοδο 15 -18 Αυγούστου 2020, υπήρξε μέτρια επιβάρυνση σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα υψηλές τιμές παρατηρήθηκαν μόνο κατά το πρώτο 24ωρο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε όλες τις θέσεις καταγραφής στις 17 και 18 η ποιότητα ατμόσφαιρας ως προς τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια χαρακτηρίστηκε ως «ικανοποιητική».

Επιπλέον το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πραγματοποίησε μελέτη για τη διερεύνηση της επιβάρυνσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας και από την έκλυση επικίνδυνων χημικών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής με πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε δύο περιόδους 20-25/08/2020 και 27/08-2/09/2020. Από το σύνολο των μετρήσεων οι τιμές συγκέντρωσης που μετρήθηκαν και στις δύο περιόδους δειγματοληψίας ήταν σε χαμηλά επίπεδα με εξαίρεση τις τιμές συγκέντρωσης συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που μετρήθηκαν στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, οι οποίες κυμαίνονταν σε υψηλές τιμές στις 20/08/2020 και ενώ υπήρχαν ακόμα ενεργές εστίες φωτιάς. Στη συνέχεια οι τιμές που μετρήθηκαν ήταν σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα χαμηλότερες από αυτές που ανιχνεύονται στο κέντρο της Αθήνας.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, τόνισε πως «στόχος μας είναι η καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Προχωράμε στην καθιέρωση πρωτοκόλλου ενεργειών σε ανάλογες περιπτώσεις».