ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναποτελεσματικό το σύστημα περίθαλψης

anapotelesmatiko-to-systima-perithalpsis0

Τις χρόνιες παθογένειες, την πρωτοφανή σπατάλη σε φάρμακα και
θεραπείες, αλλά και την αναποτελεσματικότητα του ελληνικού
συστήματος παροχών υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
καταγράφει η ετήσια έκθεση του Σουηδικού Οργανισμού Health Consumer
Powerhouse, που παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, το
ελληνικό σύστημα περίθαλψης υποχώρησε φέτος από την 22η στην 25η
θέση, επί 35 ευρωπαϊκών χωρών και πλέον είναι το πέμπτο χειρότερο
στην Ε.Ε.

Ωστόσο, επειδή τα αποτελέσματα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις
απαντήσεις των ίδιων των ασθενών, σε ερωτήματα αναφορικά με την
ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικών, τους
χρόνους αναμονής, τα θεραπευτικά αποτελέσματα, το εύρος και τη
διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας, οι συντάκτες της έκθεσης
προειδοποιούν ότι «οι επιπτώσεις της κρίσης ορισμένες φορές
μεγαλοποιούνται». Μάλιστα, το κείμενο περιλαμβάνει και εξαιρετικά
υποτιμητικές αναφορές στη χώρα μας.

«Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να διατηρεί τον μεγαλύτερο αριθμό
γιατρών και φαρμακοποιών ανά κάτοικο στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τα
στοιχεία να παρουσιάζουν μείωση 28% των κατά κεφαλήν ιατρικών
δαπανών σε σχέση με το 2009, όταν στις άλλες μνημονιακές χώρες η
μείωση ήταν κάτω από 10%. Είναι πιθανόν τα στοιχεία αυτά να είναι
τόσο αξιόπιστα όσο και τα νούμερα με τα οποία η Ελλάδα έγινε μέλος
της Ευρωζώνης» (!) αναφέρει η έκθεση. Εξάλλου, οι αντικειμενικοί
δείκτες υγείας (προσδόκιμο επιβίωσης, θάνατοι νεογνών) δεν
επιδεινώθηκαν στην Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης, ενώ η χώρα μας
έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό καισαρικών ανά κάτοικο στον
κόσμο, μετά την Κύπρο.

Αυτό που σίγουρα άλλαξε στην Ελλάδα, είναι η εξαιρετική θέρμη με
την οποία κατανάλωνε καινούργια (και άρα πανάκριβα) φάρμακα,
τονίζει η μελέτη. Αποτέλεσμα αυτής της υπερκατανάλωσης ήταν η
φαρμακευτική δαπάνη να φτάσει το 2010 στα 8 δισ. ευρώ, ενώ η
αντίστοιχη δαπάνη στη Σουηδία, χώρα με παρόμοιο πληθυσμό, ήταν 4
δισ.! Η κατάσταση αυτή όμως διορθώνεται, τονίζει η έκθεση, χάρη
στην πιο εκτεταμένη χρήση γενοσήμων.

«Η παραδοσιακά γενναιόδωρη συνταγογράφηση φαρμάκων στην Ελλάδα
περιορίστηκε, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε καινούργια σκευάσματα.
Αλλά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πληγείσες από την κρίση χώρες,
δεν υπήρξε μείωση στην κατάχρηση αντιβιοτικών, συμπεριφορά που
συμβάλλει στην αύξηση των ανθεκτικών λοιμώξεων. Κατά περίεργο
τρόπο, το 2012, η Ελλάδα είχε ακόμη περισσότερους γιατρούς και
φαρμακοποιούς από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα», υποστηρίζουν οι
συντάκτες της έκθεσης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το «φακελάκι», η Ελλάδα καταλαμβάνει την
τέταρτη χειρότερη θέση στην Ε.Ε., μετά τη Ρουμανία, την Ουγγαρία
και τη Λεττονία. Είναι ενδεικτικό πως στην Αλβανία και τη Βουλγαρία
το «φακελάκι» είναι λιγότερο συχνή πρακτική από ό,τι στην
Ελλάδα…