ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαζύγιο αλά ελληνικά κατ’ επιλογή

divorce-getty-creative

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση της Ελλάδας, μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου, να υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ που δίνουν τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν ποιας χώρας η νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού τους.

Έτσι η Ελλάδα καθίσταται το 16ο κράτος – μέλος της ΕΕ, το οποίο εντάσσει στην νομοθεσία της τον κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό (Ρώμη ΙΙΙ).

Αναλυτικότερα, με τον κανονισμό Ρώμη ΙΙΙ καθιερώνεται, η ευχέρεια των συζύγων να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει τη λύση του γάμου. Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές θα έχουν στη διάθεσή τους κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ο κανονισμός 1259/2010 δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου, ούτε προβλέπει την υιοθέτηση κανόνων που επηρεάζουν ουσιαστικά το οικογενειακό δίκαιο των κρατών-μελών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ